Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 9 Marts 1858 Kjre Fru Scavenius! Imorges tidlig modtog jeg deres Brev, hjertelig Tak derfor; jeg skriver strax igjen et Par Ord, for at der ikke som sidst skal hengaae en forlang Mellemtid for Brev paa Brev. Det nye Eventyr "Pebersvendens Nathue", haaber jeg har tilatalt dem, De siger engetligt, intet derom. Et nyt det strste af alle mine Eventyr "Dyndkongens Datter" vil komme i et flgende Hefte, der mueligviis kommer ud fr jeg i Juni flyver til Tydskland og Schweitz! - Jeg lnges meget efter dem Alle paa Basns og laae det Jernbanelinien lidt nrmere, end det ghjr, fli jeg en smuk Dag ud for om kun at lse dem de allernyeste Eventyr; nu maa jeg vente til Foraarstiden! - Vil De takke Frken Dounlup for de "1000 Hilsener", jeg sender mine fordoblede tilbage. Af de nye Eventyr har jeg stor Glde og megen Erkjendelse, alle Blade og Tidsskrifter udtale sig velvilligt og jeg faaer flere smukke hdrende Breve. Ellers har jeg i de sidste Dage, ja hele to Uger, vret meget forklet; forleden skulde jeg til Middag og Aften have vret hos Deres Svogers,men maatte, ved mit Befindende, opgive det. Hils Otto og Luzia, bring Frken Schumacher ligesom Hr Ferslev min varme Hilsen og naar Deres Naade er i Stemning dertil og vil unde mig en Solstraale fra det kjre basns, saa lad den komme i Skikkelse af et lille Brev. Deres hjertelig taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus