Du har sgt p: *opmuntr*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 1. april 1835
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[1. April 1835]

Idag faaer De kun nogle faae Linier fra mig gode Andersen! skjndt De jo rigtignok kunde fortjene flere for Deres lange underholdende Brev; men da jeg hellere vil bie med at besvare det til jeg har lst Deres Bog skal disse Ord kun bringe Dem: Frst, min hjertelige Lyknskning til Deres Fdselsdag imorgen gid De maa tilbringe den ret uforstyrret tilfreds i Deres Hjertes og Interesses Hjem, een lykkelig Dag er jo allerede meget vrd, gid det maatte staae i Deres Magt ret at nyde den, saa De ikke maa fle Dem alt for ellevild stemt, hellere lidt veemodig, naar Mindet bringer Dem en Hilsen fra Deres skjnne Italien, hvor De dog alligevel for et Aar siden ikke tilbragte denne Dag saa gandske behageligt39 . Dernst er det min Tak, som jeg ikke kan bie med at aflgge Dem fordi De vil sende mig Deres Bog, De kan troe jeg skjnner ret derpaa. - De har saa Mange, der vente denne Opmrksomhed af Dem, at jeg nsten undseer mig ved at forge deres Antal. Dog, at Ingen blandt disse vil glde sig mere over den end jeg, derom er jag overbevist, men en Forsikring er jo ogsaa det Eneste at jeg har stte mod Deres Godhed, thi - jeg er nu saa indbildsk at trop at det fornjer Dem at gjre mig en Glde! Tak gode Andersen!

Capiteloverskrifterne af Deres Roman interesserede mig meget at lse. De har rigtignok vret srdeles flittig i den senere Tid, Deres Brnehistorier og "Liden Kirsten" maa De i nste Brev fortlle mig lidt om, samt hvorledes Geburtsdagen er gaaet af, vil De? Naar vi imorgen drikke Deres Skaal, har nok Louise C- bragt Dem sin Forring og lille Viggo er i fuldt Arbeide med at opmuntre det store Geburtsdagsbarn, mon De da med en eneste flygtig Tanke vil mindes Fyen og Vennerne der? Levvel, gode Andersen, naar Improvisatoren ret tilgavns er gjennemstuderet, siger jeg Dem i et langt Brev hvad Indtryk den har gjort paa mig; gid jeg alt havde den! Naar jeg lnges efter noget, kan jeg aldrig faae Tiden til at gaae! Jeg har mange Hilsner til Dem fra Forldre og Sstre, vi glde os Alle til at see Dem til Sommeren, og den er der jo ikke saa grumme lnge til, vi have allerede Violer her! - Den unge Lesses Commission har Kalkar40 lovet at tage sig af, og han plejer at vre en paalidelig Commissionair. Lev vel. Hils Fru L. fra Deres ssterlige Veninde.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost