Dato: 24. marts 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 Marts 1858 Kjre Fru Scavenius!

Det forekommer mig saalnge siden at jeg hrte fra Dem, at jeg derfor i Dag har stor Trang til at skrive og bringe mig i venlig Erindring. Imorgen udkommer andet Oplag af mine sidste "Eventyr og Historier", det nste Hefte ligger til Trykning, men jeg har endnu ikke taget Bestemmelse om jeg skal lade det skee endnu i dette Foraar eller til Efteraaret, naar jeg kommer hjem igjen til Kjbenhavn.

Igaar lste jeg det nyeste Eventyr: "Dyndkongens Datter" for deres Svigerinde og hendes nrmeste Kreds. Det er det strste og vist eet af de bedste Eventyr jeg endnu har skrevet. Naar mon jeg vel kommer til at lste det for Dem og Deres? Luzia og Otto haaber jeg, have det vel, de to kjre Mennesker ligesom Frken Schumacher, Miss Daunloup og Hr. Ferslew min hjerteligste Hilsen. Foraaret er alt i Byen, Solen skinner varmt ind i min Stue og ude i Excellensen Collins lille Have er Stren, alt for et Par Dage siden, indtruffet og fliter der sin VIse. Ligeoverfor, i Casino, er ved "Mumbo-Gumbo-Gongong" Bghs nye Chinesiske Farce, en vrre Fliten, aldrig har jeg hrt den strkere end forleden Aften, man var ved at tabe Hrelsen derved. Min Bearbeidelse: "Meer end Perler og Guld", blev forleden givet for 50de Gang; mellem de forestaaende Forestilinger er der Tale om ikke frre end tre af mine Stykker: Hyldemoer, Skilles og mdes- og En rigtig Soldat. Forlnge siden havde jeg sendt Deeeres Naade en Afskrift af Versene fra Julen, der er slet ikke Mangel paa Hukommelse, men jeg har forlagt, ikke kastet bort, det eneste Exemplar jeg havde; naar det kommer mig for ine skal jeg strax sende det, i alle Tilflde har jo Frken Lutzau en Afskrift. Nu kommer den stille Uge, da tnker jeg at fuldende et nyt Eventyr, eller rettere Historie, som opfylder mig. Tnker Deres Naade paa at reise i denne Sommer? Min Udflugt bliver iaar et Besg i Maxen og nogle faae Ugers Ophold i Schweits. Naar Deres Naade venligt erindrer mig og Tiden tillader dem at Skrive da faaer jeg jo et lille Brtev, maaske til min Fdselsdag, det vil da komme som een af Lysstraalerne, dem jeg saa gjerne, godt varslende for det nye Leveaar, griber efter netop den Dag. Og nu lev hjertelig vel; gid at dette lille Epistel maa trffe Dem ved Sundhed og godt Humeur; Alt Godt over det kjre Basns! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus