Dato: 30. marts 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 416. Fra Henriette Wulff.

Tirsdag Efterdg: d 30 Marts 58.

Hvordan har De det kjre Andersen! Hvilken Tid jeg ikke har seet Dem!! Mathilde rsted der var her nu, troer De er vel3552) og jeg vil haabe det!

Ventelig har De travlt med andet Oplags3553) correctur, og naar det er til Ende seer jeg Dem?

Skulde De nu faae i Sinde netop i Morgen paa Deres Vandring til rsteds at vilde see til mig, saa vil jeg skynde mig at sige Dem, at jeg just i Morgen ikke er hjemme, da en lille Vestindisk Ven, my sweetheart from St. Johns3554) har udbedet sig mit Selskab hele Dagen i Morgen, og skjndt jeg helst ikke gaaer ud tilbringer jeg dog hans Fdselsdag med ham.

Men snart seer jeg Dem jo, kjre Andersen, jeg fler at jeg lnges alvorligen efter Dem, som Deres tro ssterlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost