H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 5. april 1858

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn anden Paaskedag

4 April 1858 Kjære Fru Scavenius

Hjertelig Tak fordi det hele Basnæs saa venlig erindrede mig den anden April; bring Børnene, Miss Dounlup og Hr Ferslev, hver især, min Taksigelse! jeg fik iøvrigt den Dag, ja selv Dagen forud, en Mængde Breve ude fra, navngivne og ikke navngivne, emen alle saa deltagende, ja nogle paa Vers og fra Jyulland kom Hilsen gjennem Telegraph. Smukke Gaver sendtes mig, især Blomster, og blandt disse var et Orangetræ, jeg tænker det kom fra Kammerherrinde Neergaard, saa stort, at tre Karle slæbte det, (og heelt op til Loftet og ud over et heel Vindue i min Stue breder det sig). Fru Serre sendte mig et prægtigt Kobberstykke og imorges fik jeg Brev om hvorledes hun havde feiret Dagen; et Par danske vare indbudte til Middag hvor Skaalen blev drukket i Cmapagne, men den egentlige Hyldest var skeet om Morgenen; det ringede paa Døren, en lille fattig Dreng stod der med et Papir fra sin Moders Huusvært, en Bevidnelse om at det var Sandhed, at Moderen laae syg, var meget fattig,havde fire smaae Børn, hun var en stakkels Vaskekone. Fru Serre huskede da paa min Historie om Vaskekonen og hendes lille Dreng i : "Hun duer ikke", erindrede mig min anden April, og i den Anledning tog hun sig af den fattige Familie og hjalp den. Ikke snadt, det var særdeles smukt. Af Aviserne seer jeg at til min Fødselsdag, omtrent, er jeg ogsaa blevet benaadet med Danebrogs Mændenes Hæderstegn, Udnævnelsen er skeet den sidste Marts, var der paa min Fødselsdag kommet Aviser ud, saa havde jeg den Dag erfaret det; iøvrigt har jeg kun Efterretningen igjennem alle Bladene, men jeg tænker at det forholder sig saa, Kongen synes mig naadig og god, jeg havde den Ære i Tirsdags at kaldes til hans Taffel og han var særdeles naadig mod mig. - Nu er Udstillingen begyndt, der er flere gode Ting, og enklte, som ikke tiltale mig: Deres Naade kommer vel herind og seer samme? Jeg længes derimod inderlig efter at flyve ud; i Juni vil jeg til Schweitz og Maxen, jeg bliver ude til hen i August. Gid at jeg snart saae de kjære paa Basnæs, tænk venligt paa mig! - Versene fra Julen har jeg afskrevet og vedlagt. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus