Dato: 5. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn anden Paaskedag

4 April 1858 Kjre Fru Scavenius

Hjertelig Tak fordi det hele Basns saa venlig erindrede mig den anden April; bring Brnene, Miss Dounlup og Hr Ferslev, hver isr, min Taksigelse! jeg fik ivrigt den Dag, ja selv Dagen forud, en Mngde Breve ude fra, navngivne og ikke navngivne, emen alle saa deltagende, ja nogle paa Vers og fra Jyulland kom Hilsen gjennem Telegraph. Smukke Gaver sendtes mig, isr Blomster, og blandt disse var et Orangetr, jeg tnker det kom fra Kammerherrinde Neergaard, saa stort, at tre Karle slbte det, (og heelt op til Loftet og ud over et heel Vindue i min Stue breder det sig). Fru Serre sendte mig et prgtigt Kobberstykke og imorges fik jeg Brev om hvorledes hun havde feiret Dagen; et Par danske vare indbudte til Middag hvor Skaalen blev drukket i Cmapagne, men den egentlige Hyldest var skeet om Morgenen; det ringede paa Dren, en lille fattig Dreng stod der med et Papir fra sin Moders Huusvrt, en Bevidnelse om at det var Sandhed, at Moderen laae syg, var meget fattig,havde fire smaae Brn, hun var en stakkels Vaskekone. Fru Serre huskede da paa min Historie om Vaskekonen og hendes lille Dreng i : "Hun duer ikke", erindrede mig min anden April, og i den Anledning tog hun sig af den fattige Familie og hjalp den. Ikke snadt, det var srdeles smukt. Af Aviserne seer jeg at til min Fdselsdag, omtrent, er jeg ogsaa blevet benaadet med Danebrogs Mndenes Hderstegn, Udnvnelsen er skeet den sidste Marts, var der paa min Fdselsdag kommet Aviser ud, saa havde jeg den Dag erfaret det; ivrigt har jeg kun Efterretningen igjennem alle Bladene, men jeg tnker at det forholder sig saa, Kongen synes mig naadig og god, jeg havde den re i Tirsdags at kaldes til hans Taffel og han var srdeles naadig mod mig. - Nu er Udstillingen begyndt, der er flere gode Ting, og enklte, som ikke tiltale mig: Deres Naade kommer vel herind og seer samme? Jeg lnges derimod inderlig efter at flyve ud; i Juni vil jeg til Schweitz og Maxen, jeg bliver ude til hen i August. Gid at jeg snart saae de kjre paa Basns, tnk venligt paa mig! - Versene fra Julen har jeg afskrevet og vedlagt. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus