Dato: 28. april 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Fritz Petzholdt
Sprog: dansk.

28. April 1835

Min kjre Ven! Du fortjene virkelig en paa Hatten, for ei at sige en paa Gummerne, eftersom du ikke skriver mig til, det var jo Aftalen. Saa er han i Bjergene, sige de Kjbenhavnske Blade, saa er han andre Steder! Med Fregatten kommer en Ladning Bger, mellem disse er en Roman i to Dele af mig: Improvisatoren. Der skal du see, jeg ogsaa kan male italienske Egne. Det er hele Italien og Folkelivet jeg har skildret. Fanden heller siger du nok Ja nu kan du lse det og faae lidt Respect for mig, som Folk her hjemme have faaet det. Gir Bogen stort Indtryk paaa dig, saa mal den blaa Grotte med den Situation hvor Antonio mder Lara, det vil da blive et Stykke som har dobbelt Interesse her hjemme. Der er Situationer nok i Bogen, og Egnen har Du om dig. Gir dig nu selv uddelig og lad en lille Dryp falde paa mig, saa faaer det vre med dit Brevskriverie. Jeg arbeider med mine Skrifter paa at bevirke en Udvandring til den italienske Halv. Dine Stykker vare mellem de faa udmrkede paa denne Udstilling. Af de fra Rom hjemsendte har ingen vret dadlet meer end Bluncks Moses. Man siger vor Herre sidder i en Tulipan. Kritiken har Briller paa iaar, den gamle Morlil ryster altid med Hovedet.

Mange Hilsener o.s.v

din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 28 April 1835.

Min kjre Ven!

Du fortjente virkelig en paa Hatten, for ei at sige en paa Gummerne, eftersom du ikke skriver mig til, det var jo Aftalen. Saa er han i Bjergene, sige de Kjbenhavnske Blade, saa er han andre Steder! Med Fregatten kommer en Ladning Bger, mellem disse er en Roman i to Dele af mig: Improvisatoren. Der skal du see, jeg ogsaa kan male italienske Egne. Det er hele Italien og Folkelivet jeg har skildret. Fanden heller siger Du nok Ja nu kan Du lse det og faae lidt Respect for mig, som Folk her hjemme have faaet det. Gjr Bogen stort Indtryk paaa dig, saa mal den blaa Grotte med den Situation hvor Antonio der mder Lara, det vil da blive et Stykke som har dobbelt Interesse her hjemme. Der er Situationer nok i Bogen, og Egnen har Du om Dig. Gjr dig nu selv uddelig og lad en lille Drys falde paa mig, saa faaer det vre med dit Brevskriverie. Gottlieb har stor Lngsel efter Italien; jeg knkker min Hals kommer jeg der ikke igjen og med Galathea er alt kommen en Ladning af Landsmnd! Jeg arbeider med mine Skrifter paa at bevirke en Udvandring til den italienske Halv. Dine Stykker vare mellem de faa udmrkede paa denne Udstilling. Af de fra Rom hjemsendte have ingen vre dadlet meer end Bluncks Moses. Man siger Vor Herre sidder i en Tulipan. Kritikken har Briller paa iaar, den gamle Morlil ryster altid med Hovedet.

Mange Hilsener fra Eduard og hele den colinske Slgt: Den lille Hjalmar er en smuk Dreng. Bed Btcher huske paa at hilse Meyer, han har lovet mig en Skizze. Lev ret vel

din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 857-58)