Dato: 5. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 April 1858

Kjære Hr Giørup!

Først min hjertelige Tak til Dem og min trofaste William Øehlen­schlæger! det var saa smukt og mig saa uventet, ved Telegraph at faae en Hilsen paa min anden April! Siig til Øehlenschlæger at jeg snart skal skrive! ham til og udtale min Tak, i Dag har jeg saa lidt Tid.

Deres meget smukke Vers fik jeg igaar, inderlig Tak! Enhver der har seet det siger, som jeg, at det er Noget af det smukkeste de kjende af Dem. Mine Eventyr har De læst, er vistnok ogsaa i Besiddelse af dem, men jeg tænker / at De med lige Venlighed seer Bogen sendt Dem fra mig selv; det er anden Udgave, den før­ste, 2000 Exemplarer, gik i en 12 a 14 Dage, saa at vi strax maatte begynde dette andet, lignende store Oplag. "Bøger har deres Skjæbne" har allerede een af de gamle Poeter sagt, denne lille Bog hører nu til dem der havde Lykke med sig; et nyt Hefte, indeholdende: "Dyndkongens Datter" - og "Hurtigløberne" vil følge sidst i Mai, den nye Samling staaer ikke tilbage for denne tidligere, om den derimod vil faae samme gode modtagelse, hører til/Forhaabningerne. Nu kommer Vaaren og med den Humeur, LivsLyst og Reise=Lyst, vil Gud, flyver jeg i Sommer til Sweitz! Hils de Venner jeg mueligt har i Fredericia og tænk venlig paa Deres meget hengivne

H.C.Andersen

Til

Lieutenant M. v. Giørup.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus