H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Wulff 20. april 1858

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 20. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 20 April 1858.

Kjære fortræffelige Frøken Wulff.

Ved Oplæsningen i Studenterforeningen,3558) hvor der var meget varmt og man lukkede Vinduer op blev jeg forkjølet og leed hele Natten af en vold­som Tandpine, igaar var mit Ansigt saa ophovnet at jeg ikke kunde gaae udenfor en Dør, dertil leed jeg af Feber, i Dag er jeg en Smule bedre; det er mig en Qval ikke at komme ud i den varme Luft, Lægen siger jeg kan vove det men derved mueligt forlænge mit Ildebefindende. Jeg er ogsaa ganske tummelumsk og febril. I dette Øieblik faaer jeg en Skrivelse om Anbefalings Brev til Miss Cout og Dickens, jeg er aldeles ikke oplagt til at skrive men maa jo gjøre det; jeg har sat et Par Ord sammen til Miss Cout,3559) troer De disse kan gaae, eller hjelp De paa de faae særdeles beskedne Udtryk! Dickens3560) tager sig ikke af dem jeg sender ham saa har jeg skrevet til Fru Dickens; jeg maa bede Dem om det igjen til imorgen tidlig da Fru Jerichau reiser Torsdag. - Det er mig meget besværligt at skrive. Seer De Fru Jerichau, da siig hende i hvilken lidende Tilstand jeg har modtaget hendes Brev. Bær venlig over med dette Skrevne!

Broderligst H. C. Andersen.

E. S.

En stor Tandbyld, der meget smerter, tyder nu paa at slutte det slette ilde Befindende.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus