H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Henriette Wulff til H.C. Andersen 21. april 1858

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 21. april 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 421. Fra Henriette Wulff.

Onsdag 21/4 58.

Kjære Andersen!

Hvor meget længes jeg efter at vide hvordan det er med Dem i Dag? Hvordan De har sovet i Nat? Om De har færre Smerter, og en heel Mængde Spørgsmaal der meget ligge mig paa Hjerte. Jeg haaber at Budet vil bringe glædeligere Efterretninger end i Gaar! Vær endelig meget

for­sigtig, og gaae ikke

for tidlig ud, hvor kjedelig det end er at holde Quarantaine. Det seer jo smilende ud i Dag, men det skal dog blæse stærkt, og Poplene neje og svaje ogsaa, som bleve de ruskede lidt i Haarene, saa tænk paa hvor Vinden vil ruske i Deres Tænder hvis De vaaver Dem ud. Med mindre at »Vinden« den »Sephyr« det blæser i Dag, vil have den Taknemligheds Følelse ikke at berøre Dem ; det var ikke meer end billigt, mod den, der har besunget og beskrevet den - fra alle Kanter - og saa dejligt og moersomt - som De!3561) ­

Jeg er hos Dem i Tankerne, kjære broderlige Ven, gid jeg ret kunde see at De havde det taaleligt, i Dag, og i Morgen fuldkomment godt! I det Haab vil jeg være og er og bliver Deres

som altid troe søsterlige H. Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost