Dato: 2. maj 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 2 Mai 1835.

Nu skilles vi ad! Kun lidet have vi seet hinanden i vort korte Mde. Hvorfor? Ja, Feilen er vist min! Tiden flyver afsted; jeg faaer knap Tid til at trykke de Kjre i Haanden, jeg elsker. Du gaaer til Italien; - - - hr Melodier, og bliv Du Componist for Hjertet; den kolde, rolige Forstand giver ingen Begeistring. Tnk paa mig ved Alfieris og Dantes Grave; der har jeg engang i fromme Tanker foldet Hnderne og biet mit Hoved; hrer Gud min Bn, jeg der bad, da vil jeg ikke ganske de. - Hils din Sster kjrligt og inderligt fra mig; hun er mig usigelig kjr. Peter kjender jeg saa lidt,men han er jo din og hendes Broder! Gld Dig ret de Timer, Du er i Italien; gld Dig mere, end jeg kunde det! - Der er Sorger, man ofte ikke tr udtale for sine Kjreste. "Gld Dig i Din Ungdom, fr Alderen kommer!" staaer der i Bibelen, og jeg fler Sandheden deri; thi jeg kjender ingen Ungdom, nd den aldrig. Du kan det endnu; grib Glden, pluk Roserne, fr de visne, nyd en Lykke, jeg kun kjender i Phantasien. O, var jeg med Dig! var jeg atter hjemme i mit kjre Italien! Som Bien skulde jeg suge af Blomsten, inddrikke Kjrligheds sde Lykke, som deri hver Luftning tilvinker mig. Bring mig en Piniefrugt hjem! Hils de Coninck, Schack og de ombord, jeg kjender, og tnk broderligt paa mig! Der kan skee Meget i et halvt Aar; maaskee sover jeg, naar Du kommer, sover der, hvor man ikke drmmer; men saa har Du mig i min Improvisator; han er jo ganske Andersen. Vr glad og lykkelig! Hils Italien fra Din

broderlige Ven H. C. Andersen.

E.S. Hos Student Schack kan du faae nogle oeconomiske Notitser at see til Reisen i Italien.

adio!

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (142)