Dato: 24. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 24 April 1858.

Kjre Frken Wulff!

Da Deres Bud kom med Brev var jeg hjemme men sad med Correctur3562) hvorfor Dren var lukket af, jeg havde ikke Tid at modtage Besg, havde jeg vidst at det var en Brev Due fra Dem, havde jeg givet mundtlig Besked nu kommer den skriftlig. Tak for Deres Deeltagelse! Tandpinen er aldeles forbi, Befindendet uendeligt bedre om ikke saa fuldendt som jeg nsker det. Jeg bliver saa let nerveus ved at gaae i Luften, den virker paa mit Hoved og min Hals. Af Aviserne seer jeg at man for fuldt Huus og med stort Bifald har i Odense3563) givet (Sndag og senere et Par Gange) Meer end Perler og Guld, den er ogsaa i disse Dage bragt paa Scenen i Hadersleben, i Gert Vestfalers By.3564)

Veiret er nu saa sommervarmt, jeg lnges ret efter at flyve afsted, det skeer dog ikke fr efter Christi Himmelfarts Dag3565) og da kun en Ugestid ud til Basns! - Hils Deres Sster hjerteligt fra mig og glem ikke at minde Frken Bremer at hjembringe til mig hendes Oversttelse paa Italiensk af Improvisatoren, det er hende der har lovet den og troer at den allerede er trykt.3566)

hjerteligst, Broderen! H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus