Dato: 28. april 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28 April 1858

Kjre fru Scavenius! Siden jeg modtog deres venlige, seneste Brev, har jeg vret meget lidende af Tandpine, ja denne gik, i de sidste Ntter, formeligt over til strk Feber, og jeg er frst nu, et Par Dage efter, da Lgen snittede mig i Munden, kommet igjen til Ro. Veiret er nu saa vaarligt, men forunderligt trt; jeg lnges utrolig meget efter at flyve til Udlandet, men ikke fr midt i Juni kommer jeg afsted; Theater-Saisonen slutter den 12 eller 14 Juni, da flger et Jury-Mde, som jeg skal tage Deel i, og da samme Aften, vil jeg, om vor Herre ogsaa vil, strax reise til Dresden; midt i August kommer jeg da, efter at have vret i Schweitz, hjem igjen til Danmark, men da frst at tage til det kjre Basns, er mig en alfor lang Tid at vente, derfor, dersom Deres Naade tillader det, da vilde jeg gjerne indtrffe en otte Dage fr Pindsen og saa blive disse og Pindsen over, jeg gaaer da til Kjbenhavn igjen, og da, som sagt derfra lige til Udlandet; jeg vil tillade mig nrmere at skrive om Datoen i Mai, jeg kommer med Banetog til Slagelse; mine nye Eventyr bringer jeg da med, de udkomme netop Chr. HimmelfartsDag. I Casino gaae i denne Tid flere af mine Stykker, Meer end Perler og Guld, - Hyldemoer, - og nu snart: En Comedie i det grnne - Skibet - Skilles og mdes. - Fru Jerichau reiser frst i Dag; hun havde det Uheld hrer jeg, at hendes store Maleri, "Huusandagt", der var hos en Phothograph faldt ned og slog sig til to slemme Huller, hvilke nu ere istandsat. Paa Udstillingen er kommet til en stor Deel nye Ting. Ingemanns, der pleie altid at vre her i de sidste Udstillings Uger, ere endnu ikke komne her, rimeligviis drage de Besget saaledes ud at jeg ikke paa Reisen til Basns trffer Nogen i Sor, men fra Kjbenhavn kjrer lige til Slagelse. Gld mig engang i Lbet af nste Uge med et Par Ord, om jeg har valgt den rette Tid til at komme ud og lad mig vide hvorledes Deres Naade og Brnene have det, bring disse min kjrligste Hilsen, ligesom jeg ogsaa beder om at hilse Frken Schumacher og Hr Ferslev. Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus