Dato: 15. maj 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 423. Fra Henriette Wulff.

Lrdag Morgen d 15 Maj 58.

Min kjre Andersen!

Hvor ondt det gjorde mig i Gaar, da jeg kom hjem, at vre gaaet Glip af den Glde at see Dem, behver jeg jo ikke at sige Dem, det er Noget De er overbeviist om!

For hvad De havde efterladt her til mig, tusind Tak!3567) Jeg skal nu i Dag ret i Roe og Mag til at lse og nyde Dyndkongens Datter!3568) Da den er mig saa godt som ny og ubekjendt skriver jeg Dem til og taler om den; naar De er paa Basns, lader De jo en liden Brevdue flyve til mig, at jeg kan vide hvordan De har det, jeg seer Dem jo saa lidet i den senere Tid, og snart sees vi jo slet

ikke meer; men det skrevne Ord vil dog trofast bringe os jevnlig sammen i Aanden, saalnge vi endnu Begge vandre her.

Jeg glder mig over at De skal ud i Guds dejlige Foraaer, Skoven er alt hvad man kan tnke sig af Friskhed og Ungdom; vr rask og glad, og lad mig endelig hre det!

Farvel - saalnge, - De kommer jo snart ind til Byen igjen, og vi skal jo atter samles engang endnu, fr vi Begge drage lnger bort!

Gud vre med Dem, min broderlige Ven.

Deres som altid tro systerlig hengivne Henriette Wulff.

Thorald Lesse og hans Hustro ere komne til Byen, De har vel seet Dem? Mon De var hos Fru Arneman3569) i Aftes? Jeg var bedet paa Dem , men skjndt det jo er det Bedste for mig at bedes paa, kunde jeg dog ikke!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost