Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 19 Mai 1858.

Min kjre ssterlige Veninde!

Tak for Deres venlige Skrivelse til mig, fr jeg fli afsted, idag haaber jeg saa stille at modtage med Posten et Par Ord fra Dem, men frst maa jeg have mit Brev istand at det kan komme afsted. Det var ret kjedeligt for mig at jeg ikke fandt Dem hjemme ved min lille Visit fr Afreisen; Fru Arnemann fik jeg heller ikke at see; tre, fire Gange sgte jeg hende i Hotellet og hun var saa venlig at kjre hen til mig, medbringende to af sine Veninder, men jeg var ude. Om Aftenen vilde hun see mig til Thee, men De veed at jeg ikke tager mod Indbydelser om Aftenen og her var det mig slet ikke mueligt at gjre en Undtagelse, jeg var med Andre i Theatret, efter Aftale. I Sndags Eftermiddag3570) kom jeg til Sor, Skoven var deilig udsprunget, Grs og Blomster saa forfriskende at see paa, Gjgen kukkede og paa Farten derud saae jeg fra Banetoget to Storke, den ene gik ligegyldig mod mig, og samlede op, vendte ikke engang Hovedet mod Toget, det var vist en Storkemoder; lidt efter fli en anden Stork hen over Vognen og fulgte et Stykke med, jeg lod Vinduet gaae ned, nikkede op til den, det var Storkefader. - Mit Par i Eventyret3571) bliver srdeles vel omtalt i Dagbladet, De har vel lst det. Ingemanns3572) var meget glade over denne sidste Digtning, han ansaae den for at vre den rigeste og smukkeste jeg endnu havde bragt, han lste eller hrte den 3die Gang. - Om Basns denne Gang giver et nyt Eventyr veed jeg ikke, men her er alle Vkkelses Midler, den foraarsfriske Skov, Havet og Solskinnet. - Fr sidst i nste Uge kommer jeg vel ikke hjem igjen til Kjbenhavn; jeg vilde nok vre der for at see mit gamle Stykke Skilles og mdes.3573) Det er nu netop 25 Aar3574) siden det gik sidst. - Hils Deres Sster og Deres Svoger paa det hjerteligste, lad mig vide lidt om Deres Reiseplan, det at gaae til Amerika, anseer jeg for en Sag De skulde ret inderlig overveie; derovre har De fundet Menneskene saa elskvrdige - jeg tvivler ikke, men ved et Besg, trffes Folk i Humeurets Sndags Klder, kommer man for at blive , da faaer man den Luslidte Side at see, - derover kan man reise, men ikke blive! - Gid at Deres Brev til mig, det der kommer, aande Livs Glde og mlde om Velbefindende. Hvad er det for en ny Roman af Bulver3575) der senest er udkommet; her paa Basns omtales den, som saa ganske herlig! - Men nu lev vel! i Tankerne er jeg hos Dem og de have en Flugt hurtigere end Ordene paa den elektromagnetiske Traad! Gud bevare og glde Dem.

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus