Dato: 19. maj 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 425. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 19 Maj 1858.

Min kjre Andersen!

Skjndt De nu er omringet af alle mulige Foraarets Dejligheder, skjndt jeg tnker mig, at der strmmer ind paa Dem Gldes og Taksigelses-Skrivelser for Deres sidste Gave til os Alle, saa kommer jeg dog efter gammel Vane gandske trstig med mit Skriverie, som altid naar De er borte, og ogsaa med min

Tak, for nu har jeg rigtig lst Dyndkongens Datter og det flere Gange til min store Glde, skattende den oprigtigen! Jeg havde megen Lyst at tale med Dem om den i detail, udhve hvr enkelt Sted hvor jeg udbryder enten i Taare eller i Smiil, thi alle de forskjelligste Stemninger der kunde rre sig i Sjlen, sttes jo i Bevgelse dog De har vist hrt saa Meget, ikke allene Godt, men godt sagt om den Digtning, at Alt hvad jeg kunde sige vilde forekomme som Intet, og jeg fler det for dybt til at jeg vil, det skal lyde svagere end det er flt.

Er De tilfreds med Dagbladets Anmeldelse?3576) Jeg kan nok lide den; men er ikke af hans Mening om Hurtiglberne at den ikke er for Brn; jeg troer som altid at de vil tage den ligefrem; medens de Gamle opfatte Satiren; som jeg finder meget moersom og vittig, men en lille bitte Smule mere bidende end De plejer. Det er moersomt hvor de forskjelligste Mennesker, der ellers aldrig lse Noget, dog skal lse Dyndkongens Datter; det er en heel epoque det gjr.

Medens De nu vandrer i Bgeskov Morgen og Aften, maae jeg lade mig nje med Bgegrene her i Kruus paa mit Skrivebord, jeg tog dem i Dyrehaven i Gaar, jeg finder den dejligere i Aar end nogensinde; i det Hele gjr Foraaret et besynderligt strkt og smukt Intryk paa mig i Aar - maaske er det, det Sidste jeg seer3578), idet Mindste her i mit Fdeland, thi Planen lader til at modnes hos mig, at gaae over til hiinsides Havet i denne Sommer; det er jo altid vanskeligt naar man staaer pludselig saa aldeles eene i Verden, som jeg nu , at se fuldeligen hvad der er det Rette at gjre; dog fler jeg nu gandske rolig, hvad jeg end beslutter, thi jeg veed

jo at Gud er med mig; og naar Han er med mig, hvo kan saa vre imod

mig!

Denne Maaned er ret en Errindringens for mig, den Sidste jeg levede her paa Jorden med min elskede Christian, og skjndt to Aar

siden, staaer dog Alt saa levende for mig, som da vi for to Aar siden ved denne Tid forlode det yndige Guadeloup, hvor vi havde opholdt os 4 Maaneder, og tilbragte de sidste Dage med den hjst elskvrdige Monsignore de Forcade3579) Biskop i la Basse Terre; har jeg aldrig fortalt Dem om denne interessante Personlighed? (en naturlig Sn af den store

Napoleon) og ham saa liig som to Draaber Vand hinanden; nej det er sandt jeg fortller jo aldrig Dem

noget om alle mine mrkelige Erfaringer; jeg holder meer af at hre

paa Dem! Hvilke Dage tilbragte vi med denne Mand, lige elskvrdig af Forstand som af Hjerte! Tre Uger efter at vre skildt fra ham og andre kjre Venner paa Guadeloup, efter et kort Besg paa vores egen kjre St. Thomas, var det den syvende

Dag i Juni, at engelske Matroser bare min elskede Christians afsjlede Legeme til sit sidste Hvilested paa en fremmed Kyst under de eviggrnne Ege! Guds Villie skee!

Derfor gjr ogsaa al Venlighed dobbelt godt i denne Tid, og trstende og kjrt har flere sande Yttringer og Beviser paa trofast gammelt Venskab vret mig, just i denne Tid! Hvilken Glde er der i, til Fulde at see, at fle hvor Mennesket er skabt i Guds Billede!

Der er gode Efterretninger fra London fra Fru Jerichau, Billedet3580) blev godt istandsadt og er nu derovre. Lesse med Hustro ere nu komne fra Horsens, og glde dem til at see Dem . I Aften har Marie Hauch3581) Bryllup i Frederiksberg Kirke og i Morgen Aften debutere den syngende

Hr Wiehe3582) i Figaro; hvad synes De om mig der veed saaledes Nyheder at fortlle Dem. En Herre der gik nu fra mig, fortalte dette Sidste, men tillige at den unge Mand var bleven lidt ngstlig for sin Stemmes Styrke, da han frste Gang sang med Orchester, De

vil jo snart vre her og selv dmme. Ja dertil glder jeg mig, at det kun er en saa kort Tid De er borte, og at jeg endnu en liden Stund skal see Dem. Jeg troer det vil falde mig ind at skrive til Fredrike Bremer3583) i disse Dage til Villa Nardi, dog sender jeg det ikke bort fr De er her, og jeg kan faae nogle Ord med, for at give mit Brev den rette Glands. Men nu frst hrer jeg fra Dem, kjre Broder-Ven! Lad mig hre De har det fuldkomment dejligt, og ogsaa at De lidt venligen mindes Deres som altid ssterlig hengivne

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost