Dato: 27. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Fredag Middag 27 Mai 1858.

Min ssterlige Veninde!

l det jeg fra Dem kom hjem i min Stue, laae der paa Bordet et Brev, det jeg strax rev op, men fr jeg endnu havde faaet det ud af Conveluten saae jeg at det var til Dem , og kun adresseret til mig, jeg beder meget om Undskyldning, men kan paa Samvittighed bevidne at Brevet ikke engang er kommet ud af sit Hylster, jeg klbede det strax sammen igjen; hvem det er fra gad jeg nok vide, siden det sendes til mig, Udskriften synes mig at ligne Bentley's, lad mig vide om det er fra ham.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus