Dato: 12. juni 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 428. Fra Henriette Wulff.

12 Juni 58.

Tak for Laan af denne medflgende Bog, kjre Andersen! Tilgiv at jeg har beholdt den saa lnge.

De kan begribe at jeg var ret uhyggelig stemt i Gaar ved ikke at kunde tage imod Dem og see Dem, som jeg nu snart slet ikke mere skal see; Gud veed, kun, naar

og hvor!

Jeg glder mig ellers ved Tanken om, at De nu jo fr jo heller skal forlade Deres - Blykamre hvad Heden angaaer, og ud at trkke frisk og sund Luft!

Der er saa meget det synes mig jeg vilde have talt med Dem om, og deriblandt er ogsaa en Ting, der vist har gjordt Dem ondt, som De ikke har nvnet, at Helene af Orleans3590) er dd; Alt den Familie vedkommende interesserer mig, og vi have saa faa interesser [flles] i den Retning, saa jeg ikke vil lade vre at sige Dem min Deeltagelse, skjndt saa lnge efter.

Breve jeg har modtaget fra America i disse Dage havde jeg Lyst, at De

og Alle skulde lse; det er isr fra de Mennesker i hvis Huus Christian dde; en slig sand christen, skjn Kjrlighed vilde man maaske ikke engang kunde opfatte i dette vlgende og vragende forfrdelige kloge Land; men - never mind!

Jeg haaber jo at see Dem fr De rejser. Hvilken velsignet tropisk Varme, kun er Luften ikke saa let og yndig at indaande som i hine Egne!

God Morgen, kjre Ven!

Som altid Deres H: Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost