Dato: 19. juni 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 430. Fra Henriette Wulff.

Kjbenhavn d 19 Juni 1858.

Min kjre Andersen!

For at vre med denne min Brevdue i Brunnen fr De, at den kan modtage Dem der, vil jeg denne Morgenstund tale lidt med Dem, min gode Ven! Allerfrst takke Dem for de venlige Linier fra Sor; men der ellers ikke vare saa glade eller lette , som jeg nu haaber sikkert De nu selv fler Dem, og har kastet alle smaa Sorger og Pirreligheder i Lethe.

De maa slet ikke fle urolig for mig og min Skjbne, eller troe jeg flakker eene om i Verden; jeg sger mig jo kun nu et Hjem, hvor jeg kan blive i Roe, enten det saa er i Europa eller i America, hvor jeg forsikkrer Dem, jeg fler mig mere hjemme end her, hvor hjt jeg i Grunden elsker mit Fdeland og Errindringen om mit tabte kjre skjnne Hjem med alle de Elskede der ere gaaede forud for mig til et Bedre! Men i Dag vilde jeg nu slet ikke tale altfor alvorligt med Dem, jeg er selv let og tryg i Hjertet, stoler paa vores alles kjrlige Fader, hvor jeg saa vandrer, og det vil De ogsaa for mig, og slet ikke lade Deres Phantasie nogen Spillerum i den Retning; vr tryg!

Nu har vi her faaet Regn og Kjlighed; det har forfrisket Alle og Alt! Jeg haaber De har en jevn Varme paa Rejsen, og ikke altfor overdreven; og i Schweitz vil der jo vre den yndigste forfrisken[de] Luft som altid, naar De bestiger Alperne har De Kjlighed nok. Det er med stor Glde jeg sender Dem denne Erklring af vores kjre Charles Dickens; Gud vre lovet jeg ikke et Minut gav Plads til den fjerneste Mistanke om at der kunde vre Sandhed i de Rygter, om det stod i Al Verdens Aviser! Hvor glad er jeg over mit Princip aldrig at troe Noget om Nogen, uden hvad jeg hrer af deres egen Mund.

Nu haaber jeg kjre Ven, De er rolig for Dickens? Det han hentyder til der har vret i Vejen, er en Penge-affaire, som der saa ofte findes af i Familier, men som jo aldrig komme ud blandt Andre; og saa denne Forvanskning! Det er colosalt slet! Men destovrre er det ikke frste Gang, og bliver ikke Sidste. De ubetydeligste stilleste Mennesker kunde vre udsadte for endnu Vrre, og kunde dog ikke offentliggjre deres Retfrdiggjrelse som en saadan Clbritet. Jeg er altid saa forundret over, at man straffer Tyve og Rvere - men ikke Rygte-Smede og Ombrere, hvortil jeg isr regner Avis-Skriverne.

I Jylland har der i de sidste Dage vret nogle umaadelige Uvejre med Lynild, Torden og Hagl, her i Sjelland slet Intet af den Slags, kun stille velgjrende Regn. Fru Jerichau er endnu i London, har vret hos Dronningen, etc. etc. morer sig godt - men jeg troer gjr ikke de gode pecunire affaire, de havde ventet, efter som jeg har forstaaet hendes Mand.

Lesse's har opgiven deres Rejse til Italien, da den gamle Grevinde Frijs er saa svag at hun ndig vil savne sin Datter, og de blive i Roe i Horsens eller paa Boller, saa De maaske seer dem der oppe i Jyllands Land naar De er i Silkeborg.3595) Men frst skal De nu bestige Alperne nogle Gange, up and down! Det kjre herlige Splgen3596) er mig isr uforglemmeligt! Hvilke Dage tilbragtes der ved via mala i den lille By - med min Christian! !

Naar De nu er i Brunnen, saa forhr Dem lidt en detail om hvad vi saa ofte har talt om, og siig Folkene der De vil anbe[fa]le mig, at der maaske? kommer en lille Dame med det Frste. Dog troer jeg for jeblikket at America sejrer, og at det dog bliver d 15 August jeg gaaer fra Hamburg. De frste Dage i July tager jeg til Jungshoved til Elise og Holger, midt i July er jeg i Kiel for at vre nogle Dage der med min moderlige Veninde Baronesse Adeler, og saa har jeg en heel Maaned til jeg skal gaae ombord. De skal hre om alle mine Bevgelser; lad mig som altid flge Dem!

Til midt i July beder jeg Dem add: Deres Breve her til Nykongensgade , senere skal jeg lade Dem vide hvorhen.

Fru Arnemann gaar nu til Carl[s]bad, hvorhen hun vil have mig med, men naturligvis var et tydsk Badested det sidste Sted jeg vilde. Jeg fler [mig] ogsaa fuldt rask, og glder mig til landlig Luft og landlige Nydelser.

Jeg glder mig unbeschreiblich til Deres frste Schweitzer Brev, en lille Luftning fra Bjergene! Men allermeest fordi det er en lille Viftning fra Dem, fra Deres venlige, altid uforandrede Broder-Sind!

God bless You for it, and All!

Deres Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost