Dato: 29. juni 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstadtersen i Schweitz den 29 Juni 1858 Kjre Fru Scavenius!

Allerede er jeg her paa tredie Dag og tnker imorgen at gjre en Udflugt til Hospicet paa Sanct Gotthardt; Veiret er fortrffeligt, Luften saa frisk og dog ikke kold, Sen strkker sig lige op under min Altan og jeg hrer i dette ieblik Alpehornet oppe fra Bjergene; her er srdeles smukt. Reisen her til har vret smuk og heldig; nsten hver Dag traf jeg Banevognenen Venner af min Musa, ja mine egne Bger paa Fransk, Tydsk og Hollandsk. Ved Middagsbordet i Heidelberg sad jeg ved en engelsk Dame, der spurgte mig om jeg var Tydsk, jeg saagde at jeg var Dansk. "Fra Hamlets Land!" udbrd hun; jeg talte da om Hamlet og fortalte at vi havde Stykket godt oversat og i det hele Schakspear og Dickens vel gjengivet. "Vi har ogsaa deres Digtere paa Engelsk!" sagde hun, "vi har Hans Andersen; jeg spurgte hende om hun havde seet hans Portrt og hun forsikkrede at hun eiede det. "Finder De at det ligner mig?" Spurgte jeg, - "nei aldeles ikke var Svaret!" og nu kom vi da til Forsataaen; jeg maatte efter Bordet give hele fem Haandskrifter, men samme Aften fik jeg fra en af Selskabet en smuk engelsk Udgave af Dickens Dombey & son, den man bad mig gjemme til Erindring. Flere Danske har jeg mdt. I Frankfruth besgte jeg Blows og mine ldre Venner, den oldenborgske Minister Eisendecheers, hvor jeg flte mig ret hjemlig; i Theatret sang den bermte Frau Burde-Ney i Lukrezia Borgia, ogsaa Dramaet: "Cromwells Ende" af Raupach saae jeg vel udfrt. - Ved Heidelberg blomstrede Roserne og Lindetrerne,her var den deiligste rige Natur; over Friburg, hvis Kirke altid bringer mig til at gjre Ophold her, gik jeg over Basel og passerede den strste Tunnel, der nok findes; den strkker sig henved en halv Miil gjennem en Green af Jura og man er over 10 Minutter paa Farten gjennem den. To Dage har jeg vret i Luzern og sidder nu, som dagt i det lille maleriske Brunnen. Den electromagnetiske Traad, mellem Tydskland og Italien lber tt forbi mit Vindue, altsaa Traaden hjem til Danmark ligger kun et Par Alen borte; Tankerne flyve dog hurtigere, og paa disse er jeg hos Dem og Deres i de kjre Stuer i Baasns! Hils Luzia og Otto, ligesaa Frken Schumacher og Miss Dunlup, samt Hr Ferslev. Jeg haaber at finde i Mnchen posterestante et lille Brev fra Basns, finder jeg ingen der, da gaaaer et saadant, fra dem, dog senere til Dresden poste restante. - Jeg glder mig til sidst i August at vre igjen ved store Belt. De reiser jo slet ikke bort, dog herom faaer jeg jo at vide. - Det har bedrvet mig at lse Historien om Dickens og hans Kone, jeg kan slet ikke forstaae den Ting, veed ikke hvorledes man efter at have levet sammen i 22 Aar, kan, naar man gjensidig agter hinanden kunne [overstreget] saaledes skilles; dog troer jeg alt Godt om de To og har altsaa ingen Dom. Nu lev hjertelig vel! gid dette Brev finde Dem og Deres vel og glade. Min hjerteligste Hilsen. Deres Naades inderlig hengivne H. C. Anders[en]

Deres Naade Fru

Scavenius fdt Comtesse Moltke paa Basns ved

Skjelskjr

Tekst fra: H.C. Andersens Hus