Dato: 10. juli 1858
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

300. Fra Henriette Collin.

Vyk 10de juli [1858]

Tak kjere Andersen fordi De erindrede og holdt Deres Lvte at skrive mig til, jeg blev meget glad ved Deres Brev og379 nskede mig ret inderligt en Plads paa den fierstolede Vogn over St Gothardt det ville i alle Tilflde have vret en ret passende og interessant Overgang fra Fhr hvor det hieste Punkt synes at vre Bukken paa ens eneste Vienervogn, men den er ogsaa i sit Slags noget enestaaende. Jeg vil ret nske Dem bdre Veir end der bliver os til Deel thi i de 3 Uger som snart ere forlbne siden vi toge hjemme fra have vi knap havt 2 smukke Dage bestandig Storm og September-Luft om Dagen og dertil November-Aftener og Ntter. Her er endnu ikke begyndt noget rigtig Badeliv og jeg kan ikke andet end beundre den Anstand hvormed Nanna og Louise finde dem i et meget stille og indelukket Liv med mig, hvem denne Ro og Stilhed er i hi Grad vel gjrende. At Deres Reiseflles Taushed er Dem noget trykkende kan jeg saa godt begribe, men det undrer mig ikke, thi jeg har nok tnkt mig at det ville blive Tilfldet, men jeg troer dog ganske vist at han glder sig og nyder i Stilhed For den Slags Mennesker der ikke trnge til at udtale dem, eller som rettere sagt ikke ere istand dertil er det vist en uoverkommelig Sag at skulle gjre det, medens det for os andre sig udtalende Personligheder er en nsten ufattelig Omstndighed at man kan tie naar Hjertet er nr ved at briste af Beundring og Henrykkelse over Guds deilige Natur, eller naar Sindet gribes ved Synet af hvad Menneskeaanden formaaer. Ihvordan det end er, saa er jeg dog vis paa at H: fler, saavel Glde over Reisen som Taknemlighed mod Dem

Fra Hjemmet har jeg daglig Brev og Alt er vel Valdemar har skrevet et meget vel stemt Brev fra Christiania hvor han er modtaget meget venskabeligt af Vedkommende og Pauline har det nu noget bdrehun er endnu paa Rungsted med Brnene Magrethe Groth er hos Jonna og der tager snart Fru Drewsen ud saa er Gusta Collin den eneste Kaffemoder i Amaliegade [;] Edvard og Theodor ere i denne Uge hos Grev Lerche.

Det synes jo som om mrke Skyer trkke op paa vor politiske Himmel, idet man med det Frste kunne vnte strigske og preusiske Tropper ind i Holsteen. Hvad saa? sprger man, men derpaa kan ingen give Svar. Venner af Deres Muse og begeistrede Lserinder af Deres sidste Eventyr findes ogsaa her og have med Glde modtaget Deres Hilsen

Louise beder Dem og Harald meget hilset hun har det Godt og har rde Kinder Imorgen finder det frste assemble Sted men Svrdsiden er her, som ved alle Badestaeder, slet representeret og Forventningerne ere ikke store Den netteste Familie at see til, thi jeg har ikke talt med dem er General Engel fra Dresden mon De kjender dem?

Tag til Takke kjere Andersen med disse hist uinteressant[e] Linier hvis eneste Fortjeneste bestaar i at komme fra Danmark eller ialtfald fra

Deres oprigtige og hengivne Veninde

Jette Collin.

Nanna hilser Dem meget.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost