Dato: 21. juli 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 432. Fra Henriette Wulff.

Kiel d. 21 July 1858.

Min kjre broderlige Ven Andersen!

De seer jeg har alt taget de frste Skridt paa min lange eensomme Vandring, der ere gaaede saa godt og heldigen for mig, at jeg sander det gamle franske Ordsprog: ce n'est que le prmier pas qui coute! Jeg forlod Kjbh: d 12 med Zampa til Jungshoved, hvor Elise og Holger toge mod mig med aabne kjrlige Arme; hos dem tilbragte jeg disse 9 Dage gandske fortreffeligen i landlig Roe og Eensomhed, spadserende, kjrende, sejlende, frem for Alt passiarende, og det har Alt bekommet mig herligt. Baronesse Stampe og Jeanina besgte mig strax og jeg - gjengjeldte Besget paa Nys i al Fred og Venlighed; det var om Sndagen3606) efter at have vret til Alters, og Gud gav mig en fuld forsonende Flelse af Venlighed mod hvem der har tilfjet mig saa meget Ondt; men det var som udvisket! Hvor al Fredelighed og Kjrlighed dog er velgjrende! - I Gaar kjrte Holger og Elise mig til Nstved, derfra kjrte jeg allene i en lille let Vogn til Korser, hvor jeg var ventet af Lund3607) - Sofficieren, og hans yndige lille Kone; efter The, fulgte de mig ombord, og Kl 11 dampede vi afsted, jeg sovende ypperligt i min separate Kahyt. Lund frer jo Skibet, og jeg har derfor haft min Morgenroe ombord, men efter lidt Hvile, og [da] min moderlige Veninde Fru Adeler, har nogle Forretninger, (det er hende jeg besger her i Kiel,) benyttes disse jeblikke til at tale med min kjre gode Andersen.

Paa Jungshoved har jeg modtaget Deres Brev fra Mnchen af 13 July, jeg seer deraf at det andet Brev jeg sendte til Brunnen har fulgt efter Dem til Mnchen, som ret glder mig, da jeg ikke fik skrevet til den gode Stad, formedelst en strk Forkjlelse der holdt mig i Sengen fra den 5d jeg egentlig skulde have vret afsted, til nogle Dage fr jeg tog til Jungshoved. Jeg er fuldkommen rask nu, og taaler dette Rejseliv ret godt, blodt uendelig fattigueret, da Heden ogsaa er lidt trykkende, men det vil Alt styrke mig tilsidst paa Sjl og Legeme.

Nu til Deres Brev, som jeg takker Mille fois for, ogsaa tusind Tak for hvad De har talt om mig til Agathe auf der Mauer; dog om jeg kommer saa langt vil Tiden vise, og det vil skee naar jeg kommer til Altona, eller rettere hrer i Hamborg om jeg kan faae passage og en god Kahyt paa det Dampskib der gaaer d 15 August derfra til Ny York, eller senest med det Dampskib der gaaer d 1 Sept: ,3610) senere har Lieut: Lund, fraraadet mig at gaae over Atlanterhavet, men i det Tilflde udstte det til nste Aar, og det er da at jeg gaaer til Brunnen, og vil see om det er gjrligt at overvintre i Schweitz. Efter flere venlige Anmodninger, Indladninger3611) etc: etc: gaaer jeg nu ned til Eisenach, og boer lidt i der Rautenkrantz strkt anbefalet til Comandanten auf der Burg3612) - til Gethes Lottes Sn, Hr v. Kestner,3613) etc: etc:, skal trffe sammen der med gamle Venner, saa jeg haaber at faae nogle herlige Dage der, og skal skrive Dem til derfra; Brev til mig vil De sende, snart efter Modtagelsen af dette til Hotellet der Rautenkrantz - Eisenach.

Deres Vandringer i Schweitz har jo vret interessante, jeg kjender godt en Deel af de Punkter De just besger; Pheffers3614) har jeg dog ikke vret ved selv; senere har De nu besgt det schrecklig schne via mala, og det for mig uforglemmelige lille Tusis. Det maae vre dobbelt dejligt for Dem at see disse Herligheder, ved at have en ung Ven3615) med, som jeg hrer De har! Jeg, der har vret saa vandt til som Faa, altid at rejse vel og fortreffeligt ledsaget, fler tilfulde hvad det vil sige at have en Ven med sig; Gudskelov at jeg har Udsigten til at gaae fra Haand til Haand blandt Mine , nu jeg ikke har den Bedste! Det er saa kjrt og godt at see gamle velbekjendte kjre Ansigter igjen, og personligt at leve sammen, naar man i mange Aar kun har levet sammen ved det skrevne Ord! Hvilken tropisk Hede! Jeg finder den i det Hele taget velgjrende om lidt trttende. Farvel for i Dag, jeg slutter dette i Morgen i Altona.

Altona d 23 July.

Nok et Skridt, og i Morgen tnker jeg at gaae over Kassel til Eisenach, og forblive lidt der i al Roe og Mag, som jeg trnger til; Saasnart De har dette vil De da skrive mig til: Zum Rautenkrantz - Eisenach, jeg haaber at vre der om et Par Dage. Jeg maatte lee i Dag, da jeg bad vores Consul i Hamborg Pontopidan3616) at give mig et Pas til Tydskland og Schweitz, sagde han, jeg egentlig Ingen behvede, og da jeg fr er rejst Europa igjennem uden man har spurgt mig om Pas, gjr jeg det ogsaa denne Gang, kun har jeg et eller andet Brev ved Haanden for at bevise hvem jeg er, men jeg er vis paa, Ingen sprger derom. Naar jeg nu har seet mig lidt om ved Eisenach, Wartburg etc. skriver jeg Dem til, bestandig til Dresden, til De lader mig vide De tager derfra. Jeg haaber De har det fortreffeligt i alle Henseender, og glder mig ret snart at have et Brev fra Maxen! Vejret er bestandigt henrivende dejligt, men jeg er uhyre trt, ikke saa meget af at rejse, troer jeg, som af at vre, og skulde tnke allene, og handle allene!!! Men Gud er ubeskrivelig kjrlig og naadig imod mig, og lader mig finde overalt venlige Mennesker. Vr rolig for mig, min kjre broderlige Ven, og tnk kjrligen paa mig; mdes vore Veje ikke mere her, vide vi jo sikkert, med Guds Hjelp hvor det bliver! Men endnu ofte skal det bevingede Ord flyve med Venskabs Ord mellem os. Gud tage Dem i sin Varetgt.

Som altid Deres Sster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost