Dato: 22. juli 1858
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

301. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Uagtet jeg i denne Tid har saameget med Brevskrivning at gjre jeg har allerede sendt 24 Breve til min Kone skal jeg dog ikke glemme at sende Dem disse Par Ord idet jeg tilstiller Dem de hertil ankomne Breve. De temmelig svre Convoluter har jeg taget af, da jeg vel ikke behver at forsikkre Dem, at jeg ikke har seet et Ord af Brevenes Indhold; ogsaa Afsenderne ere mig ubekjendte, med Undtagelse af Groszherzog hvem jeg har troet at kjende paa Seglet. Stop! jeg har forandret Plan; det er dog ikke vrd for de Par Skilling at rre ved Brevene.

Fra Fhr har jeg kun gode Efterretninger; jeg venter Jette de frste Dage i August.Fader har det godt, saa godt som man kan have det i denne utaalelige Varme. De bringer vel min Compliment til Fru Serre. Auerbach kom da ikke hertil, som jeg syntes De forudsagde; jeg havde dog Lyst at gjre hans Bekjendtskab. Er han nervesvag, skulde De raade ham til nogle Ugers Ophold ved det deilige Sbad Marienlyst ved Helsingr, som nu er complet i Gang.

Her hjemme er intet mrkeligt Nyt med Undtagelse af at Andr er gaaet af.

Hils Harald!

Deres

22/7 58

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost