Dato: 19. august 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 August 1835

Kjre Hr Professor.

Min hjerteligste Tak for de glade Dage jeg nd hos Dem. Gud veed hvorfor jeg hastede saa meget, hvad jeg lngtes efter. Nu er jeg da hjemme og synes: det var meget smukkere paa Landet. Ved min Hjemkomst fandt jeg Hauchs Brev; han yttrede deri, at det bedrvede ham, havde han bidraget til mit Livs bittre Timer og erkjendte at han havde taget Feil af mig, det rrte mig meget og jeg flte dybt hvilken stor Characteer han maa have at han kunne skrive det til mig. Det var en sjlden oplivende Glde. Han sagde ogsaa, at dersom ikke eget Arbeide havde forbudt ham det, vilde han have omtalt min Bog. Gid at det dog var skeet. Maaskee havde en halv Verden i vort lille Danmark, derved blevet gunstig stemt mod mig, thi man har vret for haard. Mine Uvenner have ikke skaanet mig, mine Venner har altid udsat at omtale mig. Roes gjr mig just bld og beskeden, vkker de bedste Flelser hos mig. Dog Alt kan vel blive godt nu; det peger hen der paa. I det sidste ieblik jeg var hos Dem, spurgte Deres gode Kone mig: "Nu har De det dog ret godt? Er lykkeligere!" Jeg svarede ja! Ansigt til Ansigt kan jeg aldrig klage over det Nrvrende. Jeg har det ikke godt. Min Lngsel efter Syden, gjr at jeg ikke ret griber ieblikket. Det Uvisse i min Fremtid ligger mig tungt paa Hjertet, skjndt jeg ikke taler der om. Frygt for at et nyere Vrk skal, hos Folket, staae under det foregaaende, ngster mig. Nogen Tilsidesttelse og - et dybere Tab stter tidt mit Blod i stormende Bevgelse. Nei, jeg har det ikke godt. Var jeg riig, ja riig! saa kunde jeg vist faae det godt, da saae jeg Italien og - Menneskene saae ogsaa paa mig med andre ine end nu jeg er fattig, trnger til dem. Dog jeg vil vre glad[e] ved de Enkelte jeg har og de vil ogsaa bre over med mig i disse Svagheder. Der kommer jo bedre Tider? Italien, gode Critikker, og - Ro i Hjertet! hils dem Alle.

Deres af ganske Hjerte hengivne H.C. Andersen

[Udskrift:] S T. Hr Professor B. S. Ingemann i Sor anbefales!

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (150)

Kjbenhavn den 19 August 1835

Kjre Hr Professor.

Min hjerteligste Tak for de glade Dage jeg nd hos Dem. Gud veed hvorfor jeg hastede saa meget, hvad jeg lngtes efter. Nu er jeg da hjemme og synes: det var meget smukkere paa Landet. Ved min Hjemkomst fandt jeg Hauchs Brev [Brev]; han yttrede deri, at det bedrvede ham, havde han bidraget til mit Livs bittre Timer og erkjendte at han havde taget Feil af mig, det rrte mig meget og jeg flte dybt hvilken stor Characteer han maa have at han kunne skrive det til mig. Det var en sjlden oplivende Glde. Han sagde ogsaa, at dersom ikke eget Arbeide havde forbudt ham det, vilde han have omtalt min Bog. Gid at det dog var skeet. Maaskee havde en halv Verden i vort lille Danmark, derved blevet gunstig stemt mod mig, thi man har vret for haard. Mine Uvenner have ikke skaanet mig, mine Venner har altid udsat at omtale mig. Roes gjr mig just bld og beskeden, vkker de bedste Flelser hos mig. Dog Alt kan vel blive godt nu; det peger / hen derpaa. I det sidste ieblik jeg var hos Dem, spurgte Deres gode Kone mig: "Nu har De det dog ret godt? Er lykkeligere!" Jeg svarede ja! [overstr: og] Ansigt til Ansigt kan jeg aldrig klage over det Nrvrende. Jeg har det ikke godt. Min Lngsel [overstr: til] efter Syden, gjr at jeg ikke ret griber ieblikket. Det Uvisse i min Fremtid ligger mig tungt paa Hjertet, skjndt jeg ikke taler der om. Frygt for at et nyere Vrk skal, hos Folket, staae under det foregaaende, ngster mig. Nogen Tilsidesttelse og - et dybere Tab stter tidt mit Blod i stormende Bevgelse. Nei, jeg har det ikke godt. Var jeg riig, ja riig! saa kunde jeg vist faae det godt, da saae jeg Italien og - Menneskene saae ogsaa paa mig med andre ine end nu jeg er fattig, trnger til dem. Dog jeg vil vre glade ved de Enkelte jeg har og de vil ogsaa bre over med mig i disse Svagheder. Der kommer jo bedre Tider? Italien, gode Kritikker, og - Ro i Hjertet! hils dem Alle.

Deres af ganske Hjerte hengivne

H.C. Andersen /

[Udskrift:] S T.

Hr Professor B. S. Ingemann i Sor

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 102-04)