Dato: 12. oktober 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 October 1858

Kjre Ven!

Det har i den sidste Tid ret fyldt og betaget mig, Efterretningen om Dampskibet Austria, der den frste September gik fra Hamborg til Ny York og, som De nok har lst om er brndt op paa Havet, omtrent et Dgns Reise fra America. Frken Henriette Wulff, Datter af Admiral Wulff, var med; De veed at jeg fra min tidligste Ungdom kjendte hende, kom i hendes Forldres Huus, og havde i hende til de sidste Dage en tro, ssterlig Veninde; De har seet hende, det lille forkuede Legeme omfattede en stor og strk / Aand; forrige Gang hun var i Amerika dde Broderen der af guul Feber, forladt og ene maatte hun gjre Reisen her hjem; her havde hun det just ikke saa godt, hendes Hu stod til det ny Verdens Land, hvor Broderen havde sin Grav og hun mange Venner; Markus Spring, som De vist kjender fra Frken Brmers Bog om Amerika, havde megen Deeltagelse for Frken Wulff og ventede med sin Kone paa hende. Fra Engeland har hun paa Udreisen skrevet hjem til sin Sster Fru Kock at der var 36 Damer paa frste Plads i "Austria, dertil ligesaa mange Herrer, samt Brn, ja Pattebrn, "det er som en heel Ammestue, / her er overfyldt, men det faaer vel Ende." - De havde en Deel Udvandrere ombord, der var nok over 500 Mennesker i det Hele. Den 13 September har andre Skibe seet det brndende Farti i fuld Fart, 68 Mennesker ere frelst veed man og mellem disse 6 Fruentimmer, men at hun skulde vre mellem disse sex er jo utrolig, hun det lille, svagelige Menneske, der ombord ikke havde Een Eneste der tog sig af hende. Det er grueligt at tnke sig hendes sidste forladte ieblik, hvad har hun ikke udstaaet, fr Dden endte den rdsomme Tilvrelse. Hendes Sster er uendelig bedrvet, jeg overvldes ideligt af Billedet / af hende, hvor hun bleg, grdende og fortvivlet, synes jeg, kaster sig i Havet. Veiret har dertil vret haardt lser jeg; Ulykken har vret overvldende, rdsom. Jeg maatte dog skrive dette Par Ord til Dem og Deres Kone, i det at jeg ganske er opfyldt heraf. Hils Boyesens og hver som venligt tnke paa mig! Tak for det lille Brev De nyligt gldede mig med. Deres Kone haaber jeg gaaer stadigt fremad i velbefindende.

Deres hjerteligt hengivne H.C. Andersen

Til Conferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 516-19)