H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 2. december 1858

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 2. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2 December 1858

Kjære Fru Scavenius! Mit forrige, seneste Brev, haaber jeg at De har modtaget, det kom nok til Basnæs, netop den Dag Hr Ferslev reiste til Kjøbenhavn; jeg havde den Fornøielse at tale med ham i Theatret, og han var senere saa venlig at besøge mig, saa at jeg mundtligt hørte fra Basnæs-Hjemmet, hvor han vel ogsaa har bragt min bedste Hilsen; nu gaaer det imidlertid hen imod den kjære Juletid, vi have i Dag den anden December og jeg tør altsaa begynde at glæde mig til at samles snart med Dem der ude i den kjære Gaard. Jeg veed at Deres Naade og hele den kjære Kreds venligt see mig og jeg har derfor tænkt paa at indrette det saaledes at jeg bliver omtrrent 14 Dage. Den 15 December, om Gud vil, reiser jeg altsaa til Sorø, og den 17 December (en Fredag) kommer jeg med Morgentoget til Slagelse, kan da være ved Frokosten paa Basnæs; den anden Januar ønsker jeg at være i Kjøbenhavn igjen, altsaa fra den 17 Dec til 2den Januar paa Basnæs; vil De ikke nok have mig saalænge? Jeg faaer i Løbet af en otte Dage et Par Ord fra Deres Naade? Jeg har skrevet, eller rettere gjennemaaarbeidet, det Eventyr jeg begyndte paa da jeg var paa Basnæs, Eventyret om "De fem Sandser", det er blevet til Noget, har faaet aandelig Kjød og Blod; Professor Rasmus Nielsen, som forleden hørte det, erklærede samme for det betydeligste og bedste af alle mine Eventyr, det kaldes nu "De Vises Steen", bliver optaget i Folkekalenderen, den jeg haaber at bringe med, i ethvert Tilfælde har jeg da Manuskriptet. For Hartmann har jeg nu omskrevet Operaen Ravnen som han paanyu gjennemcomponerer med Recitativer. Deres Naades Hr Broder, glædede mig i gaar med et Besøg, i Dag har jeg lovet at læse "De Vises Steen for ham! Pepitta endte igaar sine Forestillinger; jeg har paa Nørregade kun een Gang besøgt disse; igaar gav man i Casino en Spøg over den overdrevne Begeistring for den spanske Dandserinde, den var uskyldig og ganske moersom. I næste Uge opføres der mit Drama, "Lykkens Bomst", hvorledes det der vil tage sig ud er meget uvist. Grev Wilhelm Moltke Bregentved [over Lininen] er nu, Gud skee Lov saaledes i Bedring at han ikke lader høre til sit Befindende, Grev Christian Moltke er imidlertid kommet her hjem fra London, Grevinde Schak er her fra Holsteen: Jerichaus ere da afsted og vistnok snart i Rom, der er iøvrigt nok ikke mange Danske iaar, og der skal være særdeles koldt. Fra Fru Serre fik jeg forleden Brev, hun var i høi Grad glad og taknemlig for en Kasse Æbler Deres Naade havde sendt hende; hun spurgte mig ud hvorledes hun bedst kunde vise dem sin Taknemlighed, bad mig ogsaa udtale for dem hvor hengiven hun var dem og hvor lykkelig hun vil blive naar De kommer til Dresden og da vil besøge hende. - De første Æbler, der kommer paa de indpodede Træer, hvor Stiklingerne ere fra Basnæs, sender hun Dem! - Deres Naade vilvist synes godt om Fru Serre, naar De engang gjør personligt Bekjendtskab. Jeg har dediceret hende ogsaa den tydske Udgave af mine "Historier", de ere i disse Dage udkomne i Leipzig. Fra Ungarn er sendt mig en ungarisk Udgave af mine Eventyr, disse og fire af Romanerne er nu i ungarisk, bøhmisk, russisk og polsk; altsaa i fire slaviske Sprog, det er en underlig Lykkestjerne der svæver over mine Skrifter. Gid disse nu, ved Jule-Besøget paa Basnæs forøges med et Par Eventyr, det ønsker jeg selv og mine kjøbenhavnske Venner troe at det skeer, thi jeg føler mig digterisk glad paa det kjære Sted ved store Belt. De hjerteligste Hilsener til Luzia, Otto, Frøken Schumacher, Miss Dunloup og Hr. Ferslev. Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus