Dato: 22. december 1858
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

305. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. For Time siden fik jeg Deres Brev og jeg sidder allerede ved Skrivebordet med Svaret, som jeg veed, De lnges efter.– Om Festligholdelsen af Faders Fdselsdag kan jeg endnu aldeles intet sige, men dersom De vil vide det, for at forberede en Sang, saa er det noget tidligt for Dem. Hvad skal jeg sige, naar der atter gjres en Bestilling paa mit Visefabricat til den Tid? Maskineriet maa eftersees og smres inden Fabriken kommer i gang, medens De gaaer som et Uhr der bestandig trkker sig selv op. Jeg antager det for givet, at Dagen bliver celebreret og at Gildet er hos mig.

Jette var igaar frste Gang oppe og har det godt; Jonas er atter i Skole.

Vi har nu deiligt Regnveir ovenpaa den afskyelige Sydoststorm, hvis Indflydelse paa Dem De saa kraftigt beskriver; jeg har allerede taget en tydsk Oversttelse af denne Passus i Deres Brev, som nok engang bliver benyttet til Groherzog.

Fidelio gik fortrffeligt og gjorde megen Lykke. Balletten taler man ikke meget om.

Deres Status d. 31 Decbr. 1858 er flgende:


Jeg har tilgodeskrevet Dem i dette Aar: Deres Gage 600 R.
Rente af de 2500 R., som jeg skylder. 100.
do do 1550R. i Obligationer 62
Vundet ved en udtrukket Obligation 6
Jeg modtog af Dem i Maii 400
1168 R.

Jeg har derimod betalt Dem af Gagen 500 R.
d. 11 Junii betalt 600 R.
Afskrift af et Eventyr1,32
Kjbt en Casino Actie 13
Jeg modtog af Dem i Maii 400
1114 R,32

altsaa har De tilgode hos mig contant: 53 R. 64
Deres Fordring hos mig er 2500
De eier i Obligationer1550
I Sparekassen indestaaer 2412 47
6516 R, 15

med hvilke jeg er

Deres hengivne Ven

22/12 58.

E. Collin.

Jeg glemte at takke Dem for Manuscriptet fra Ingemann. De har dog vel taget det med?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost