Dato: 5. januar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 Januar 1858 [c: 1859]

Kjre Fru Scavenius!

Hjertelig Tak for Dagene paa det hyggelige Basns; mit derfra hjembragte Eventyr om Waldemar Daa paa Borreby, gjr et stort Indtryk paa Alle som hre det, og min Musas Venner nske mig tidt paa Basns, hvorfra jeg altid hjembringer en Digtningens Blomst. Jeg fler mig altid saa aandelig vel, hvor jeg veed at man gjerne seer mig og har det godt og smukt, som jeg har det paa Basns, og da trives det i den aandelige Urte-gaard. Veiret er vedblevet at vre smukt, Solen skinner ind i min Stue mellem mine Blom-ster. Jeg fandt ved min Hjemkomst flere Breve og Julepresenter. Fru Serre har sendt mig nogle smukt indfattede Bryst og rmeknappe, af Steen fra den lille Flod der lber ved Maxens Have, en smukt syet Tegnebog laae til mig fra en ubekjendt Dame. Jeg har bragt Frken DalBorgos Hilsen til Fru Gusta Collin, som blev glad ved at hre sig Erindret, vil De bringe en Gjenhilsen, ligesom ogsaa fra mig sige hvor glad jeg fler mig ved at have vret sammen med hende denne Juul. Miss Dunloup den hjerteligste Tak for al hendes Venlighed og al den Godhed der ved hver Leilighed lyser frem mod mig. Nu er da Frken Schumacher tilbage, jeg bad Jrgen sige hende mit hjertelige God Dag i det nye Aar. Til Hr Ferslev foruden min Hilsen og Tak, en Hilsen fra hans Ftter, som jeg samme Aften jeg kom til Byen, talte med i Theatret. Frken Ltzow mdte jeg i Dag paa Gaden, hun bad mig ogsaa hilse dem alle derude. - Grevinde Tusnelda Moltke har jeg ogsaa talt med og lovet i disse Dage at komme ind og lse for hende og hendes Mand en ny Historie jeg skrev paa Basns. Min Ven Otto og den kjre Luzia haaber jeg have mig i frisk, venlig Erindring! gid dette lille Brev finde dem Alle glade og vel! En ny Ballet af Bournonville tnkes her paa, den skal componeres af Hartmanns ldste Sn og af den unge Hr Winding, hver af dem har sin Act, det bliver ung Musik, men det er altid gldeligt at see de unge friske Spirer. En meget smuk Ole Lukie i Leer, bragte mig igaaar een af de unge Achademister, til at see paa og sige min Mening om, han vil, rimeligviis til Udstillingen gjre den frdig! det morer mig, da Ole Lukie er en Figur jeg har givet Skikkelse. Nu Lev Glad og vel! Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus