H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 5. februar 1859

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. februar 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5te Februar 1859 Kjære Fru Scavenius!

De synes mig saalænge siden at jeg hørte fra Dem, jeg veeed slet ikke hvorledes De og deres Omgivelse have det; jeg vil imidlertid haabe og troe at Alt er ved det Bedste. Veiret vedbliver saa smukt og det hænder tidt, naar Solen skinner varmt ind i min Stue, at jeg tænker; nu har vi Vaaren! gid at Jernbanen løb tæt forbi Basnæs, at man kunde i en Svip ud og tilbage aflægge et Besøg; jeg glæder mig nu til Paasken, eller Pindse, thi slaae ikke ale Solem ærker feil, da vil iaar Skoven tidlig blive grøn og da jeg nu ved Vintertid har spadseret fra Basnæs til Skoven, saa kan det vel ogsaa skee naar den staaer i sit Grønne. Historien om Vinden, der fortæller om Waldemar Daae og hans Døttres Historie, gjør særdeles Lykke; foruden den har jeg nu skrevet en anden: Taarnvægteren Ole og et Eventyr: "Pigen som traadte paa Brødet", saa at eet nyt Hæfte Eventyr og Historier, rimeligviis vil udkomme i Beegyndelsen af Marts; saasnart det skeer, tillader jeg mig strax at sende Deres Naade et Exemplar. Jonna Stampe har faaet sig en lille Pige, men hun er desværre syg, har Feber, hendes Moder er hos hende. Her i Byen tænkes meget paa Festlighederne i Anledning af den 11 Februar, jeg har imidlertid ikke i sinde at tage Deel i disse, jeg holder ikke af Festligheder ud paa Natten. Det nye Stykke Kamp og Seier vil jeg ret ønske at Deres Naade saae, det bliver, især af Wiehe, ypperligt udført, Wiehe overgaaer sig selv, hans Spil er fuldendt, han er henrivende! - i Operaen er der nu nogen Hvile da Jomfru Lund er meget syg af en Byld i Halsen, Liden Kirsten, Lukrezia & ligge derfor hen, men "Figaaros Giftermaal", Operaen, vil snart komme frem, med den yngste Wiehe, som Figaro. Fra Fru Serre havde jeg nyeligt Brev hun spurge mig særdeles til Deres Naade, og overdrog mig mange Hilsener. Min Tanke om at tilbringe næste Juul i Rom synes at maatte opgives, det seer jo, efter Aviserne skrækkeligt uroligt ud i Italien og netop i dette Aar! - Vil Deres Naade hilse Luzia og Otto, ligesom ogsaa bringe mig i venlig Erindring hos Frøken Dal Borgo, Frøken Schumacher og Miss Dounlup, til den sidste vedlægger jeg desuden en Hilsen fra Kammerherreinde Neergaard, som nu er kommet til Byen og netop i Dag venter sine Børn hertil. Jeg haaber at Deres Naade, naar De en Dag har Tid og er i Stemning De da gæder mig med et lille Brev at jeg kan vide om De er vel og Alt ved det gode Gamle. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen Hilsen til Hr Ferslev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus