Dato: 1. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn l Mai 1859

Kjre Ven!

Det har bedrvet Dem meget, kan jeg indsee, at den fortrffelige Fru Rosenrn dde; De og Deres Kone have saa godt og lnge kjendt hende! for Enkedronningen maa det srligt vre et stort, tungt Savn. Aar for Aar drage saaledes Vennerne bort - "til det ubekjendte Land!" - Ved enhver saadan "Dragen bort", kommer jeg ret til at huske og omfatte de Kjre jeg endnu har, og jeg faaer Lngsel efter at see og samles med dem endnu hernede. Iaar, om jeg lever, bliver min Reiseflugt nok kun her i Landet, Italien, hvor jeg gjerne vilde have vret mod Vinteren er forlngst opgivet og at reise til Tyrol denne Sommer, det jeg tnkte paa, er heller ikke nogen Behagelighed, / det er saaledes for ieblikket, min Hensigt at gaae til Jylland, besge Vestkysten og den nordlige Deel, see Sandklitter og de Egne, hre hvad Flyvesandet fortller. Fr den frste Juni kan jeg ikke komme fra Byen da jeg den sidste Mai skal i Jury-Mde; gjerne var jeg den 28 Mai flyvet ud for at vre den Dag i Sor, men det lader sig ikke arangere, jeg kommer et Par Dage efter Festen og da har De vist ogsaa bedst Plads til mig! - nu venter jeg at De og Deres Kone snart komme herind, det er jo Deres Reisetid; lad mig endelig vide hvilken Dag De komme og om De boe i "Dannevirke"; De vil vist i Theatret faae en heel Deel af Interesse. "Lucrezia Borgia" bliver af Fru Fossum og Frken Lund fortrffeligt udfrt; De vil ogsaa faae Frken Bournonville at hre i "Den sorte Domino", den nye / Ballet med Musik af den unge Winding og Emil Hartmann bliver nu bragt paa Scenen; af ldre Arbeider kan De vente "Liden Kirsten", ligesom ogsaa "Kildereisen". - Nste Lverdag faae vi en smuk Consert, hvor Indtgten er bestemt til Weyses Monument udenfor Frue Kirke. Rector Boyesen, hrer jeg, skal med sin Frue, i Sommer ligge paa Klampenborg! hils dem venligt fra mig! En Hilsen kan jeg bringe Dem og Deres Kone fra Dr: Black fra Weyle, jeg talte iforgaars med ham i Theatret. Jonna Stampe er her i Besg med sine Smaapiger, desvrre er hun stadig syg og ligger i de sidste Dage endogsaa tilsengs, Alt efter den sidste Barselseng. Jerichaus ventes hjem fra Italien, hun har nok vret meget flittig der, han derimod i sit melankolske Humeur. Bissen talte / jeg med forleden Dag han tnkte paa, nu om en fjorten Dage, at gaae lige til Rom, han havde ikke Tanke for Krig og Uroligheder; jeg frygter at det bliver aldeles umueligt at vre i Italien fr Alt der igjen har ordnet sig. Fr De kommer herind faaer jeg jo nok et lille Epistel fra Dem!

Lev hjertelig vel! hils Deres kjre Kone, ligesom ogsaa de enkelte Venner og Bekjendter jeg har i Sor.

Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen

Til Hr Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 532-35)