Dato: 23. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 23 Mai 1859

Kjre Fru Scavenius! Hjertelig Tak for Deres Brev, tak for al den Godhed De stadig viser mig; jeg lnges nu ret efter at komme fra Byen og, om Gud vil, tager jeg afsted Onsdag den frste Juni til Sor, der bliver jeg den flgende Dag over og gaaer da med Morgentoget til Slagelse Fredag den 3die Juni og vil altsaa kunde vre paa Basns ved Frokosttiden. Deres Naade vil tillade at jeg da bliver hele 14 Dage fr jeg flyver Vest paa; jeg tnker ret at Besget mellem Klitterne vil bringe mig Stof eller Stemning til flere Digtninger; Jylland har saa mange Sagn om Guldgravere, maaskee jeg, aandelig taget, bliver een af disse, som har Held med sig, da det ikke er det Timelige jeg sger. Den gyptiske Prinds gav Stof til megen Tale, det er nok den frste Mahomedaner af kongeligt Blod der har vret her i Kjbenhavn; jeg fik ham da at see nrved i det jeg var med ved det store Taffel paa Christiansborg; vi spiiste i Riddersalen, der var billant oplyst, to Orchestre spillede, det Hele havde noget meget festligt og var fornieligt. Bournonvilles nye Ballet er meget smuk og Musiken characteristisk. Frken Bournonville, som optraadte i "den sorte Domino", er ingen stor Sangerinde, men en hist behagelig med meget dramatisk Talent; den nye Tenorsanger Hr. Zinck, mangler aldeles dette, er uden Sjl, men har en virkelig Tenorstemme og vistnok megen Musik; jeg kjedede mig ved ham; der er intet i Stemmen der rrer, men den er, som sagt, en rigtig Tenor. Nu maa Skoven vre i sin hele Deilighed, gid at den kolde stenvind ikke gjre den Skade i de 8-10 Dage, fr jeg endnu faaer den at see. Vil Deres Naade bringe de hjerteligste Hilsener til Luzia og Otto, ligesom ogsaa til Frken Schumacher, Miss Dunlup og Hr Ferslev; jeg glder mig srdeles til at samles med dem Allesammen, det er saa velsignet at vide sig vel seet hvor man kommer hen, isr naar man, som jeg kommer for gjerne at blive lidt. To Eventyr bringer jeg med, det ene om "Pen og Blkhuus" kjender deres Naade, det andet: "Barnet i Graven" er nyt. Ingemanns Fdselsdag, paa hvilken han skal have sit Fest-Horn, er paa Lverdag, jeg kommer ikke derud til ham, fr, som sagt, om Aftenen den frste Juni: og Fredag den 3die til Frokost paa Basns; nu lev hjertlig vel! gid jeg maa finde Deres Naade og alle der i Hjemmet vel og tilfredse! Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus