H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 25. maj 1859

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 25. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 25 Mai 1859 Kjære Fru Scavenius!

Teatrets Jury-Møde, som jeg maa være heri, er blevet ansat til første Juni, altsaa nu paa Onsdag; at blive hos Ingemann Torsdag og da strax om Morgenen næste Dag at tage afsted synes mig lidt fo iilsomt og jeg har derfor troet at burde lægge een Dag til Besøget i Sorø og kommer saaledes til Basnæs, ikke Fredag den tredie, men derimod Løverdag den fjerde Juni; det har jo Deres Naade Intet imod? Jeg gaaer fra Sorø med Morgentoget til Slagelse og vil altsaa kunde være til Frokost paa det kjære Basnæs. Deres Naade tilgiver mig denne lille Forandring jeg har gjort, men den er skeet ved at Jury-Mødet er sat en Dag senere end ellers. Otto og Hr Ferslev fik jeg da netop talt med her i Byen, men det var saa kort, havde ingen Art, jeg glæder mig særdeles til den længere Tid, ikke sandt 14 Dage tør jeg blive, jeg skal ret nyde de smukke Dage der hvor jeg veed man er mig deeltagende god. Gud glæde og velsigne Deres Naade for deres milde Sind mod mig, gid jeg finde Dem og hele Kredsen glad og vel. Altsaa, om Gud vil, Løverdag den 4de Juni er jeg paa Basnæs. Deres Naades taknemlig

hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus