Dato: 25. maj 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 25 Mai 1859 Kjre Fru Scavenius!

Teatrets Jury-Mde, som jeg maa vre heri, er blevet ansat til frste Juni, altsaa nu paa Onsdag; at blive hos Ingemann Torsdag og da strax om Morgenen nste Dag at tage afsted synes mig lidt fo iilsomt og jeg har derfor troet at burde lgge een Dag til Besget i Sor og kommer saaledes til Basns, ikke Fredag den tredie, men derimod Lverdag den fjerde Juni; det har jo Deres Naade Intet imod? Jeg gaaer fra Sor med Morgentoget til Slagelse og vil altsaa kunde vre til Frokost paa det kjre Basns. Deres Naade tilgiver mig denne lille Forandring jeg har gjort, men den er skeet ved at Jury-Mdet er sat en Dag senere end ellers. Otto og Hr Ferslev fik jeg da netop talt med her i Byen, men det var saa kort, havde ingen Art, jeg glder mig srdeles til den lngere Tid, ikke sandt 14 Dage tr jeg blive, jeg skal ret nyde de smukke Dage der hvor jeg veed man er mig deeltagende god. Gud glde og velsigne Deres Naade for deres milde Sind mod mig, gid jeg finde Dem og hele Kredsen glad og vel. Altsaa, om Gud vil, Lverdag den 4de Juni er jeg paa Basns. Deres Naades taknemlig

hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus