Dato: 29. maj 1859
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg pr. Skjelskr d: 29 Mai 1859

Kjre Professor Andersen!

Den fromme Deeltagelse De i et saare smukt Digt bevidnede os Sstre kort efter min elskede Moders Dd er visseligen blevet langt meere erkjendt og paaskjnnet, end De kjre Professor har Aarsag til at antage af min Taushed. Jeg vilde helst takke Dem mundtlig, ventede stedse enten at mdes med Dem i Byen eller paa Landet! men Vinteren sneg sig hen uden at jeg fik dette nske opfyldt! Men Sommeren bringer Dem og De bringer Sommer! dette glderige Budskab har iilsomt tndt sit Lys over heele Egnen40. Og De vil ikke fortnke mig det, jeg veed jo hvor god De er! : at ogsaa jeg nu inden vi sees igjen, sender Dem mit og mit heele Huus' Velkommen, velkommen!. Wanda bliver endnu en Uges Tid her med Fr. Saxdorph, inden de reise til Schandau (ved Dresden) tr jeg haabe at De kjre Professor! vilde lgge Deres Reiseroute over Holsteinborg? min Husbond er rigtignok . ofte ndsaget til at gjre Udflugter fra Hjemmet, men ret lnge er han dog Gud skee Lov aldrig fra Reden. Naar jeg takker Dem for de milde Tanker, de reene Toner hvormed ogsaa De har ladet os nrme os og derved letted os Veien til vore Grave! da forekommer dt mig som om jeg endnu har et varmt Haandtryk igjemme for Dem fra min elskede Moder, hun der sadte saa stor Priis paa Deres Venskab, hvis Glde var saa uforbeholden, ligeoverfor Dem at kunne beundre saa uudtmmeligt Meget Herligt og Velsignet! hun har givet mig sin Begeistring og sit Venskab i Arv og tillad derfor at jeg efter at have bragt Dem alle mine Nrmestes Hilsen, slutter hertil en dobbelt, hjertelig Tak fra Deres meget hengivne og forbundne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus