Dato: 7. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr

den 7 Juni 1859

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for de smukke Dage hos Dem og Deres Kone; hvor det var en Glde at see Dem begge To, saa oplivede, saa sjlsunge! det lyste endnu fra Festdagen ind i Deres Stuer. Tak for Deres trofaste venlige Sind mod mig! i Deres Hjem har jeg altid den Flelse, som jeg nok i mit Livs Eventyr har udtalt, at man bliver der god og bedre. Det forniede mig at De syntes om mine sidste tre Smaahistorier, gid jeg nu fra Jylland maa bringe en heel Bouquet af / samme Slags - Her paa Basns bliver jeg rimeligviis til den attende Juni og gaaer da, indtil videre, til Silkeborg, men ikke sandt, her i Sjlland faaer jeg jo endnu et lille Epistel fra Dem; jeg indseer nok at De i denne Tid har fuldt op at gjre med at skrive Breve, der er saa Mange, der vistnok have skrevet Dem til i Anledning af den 28 Mai, men jeg beder heller ikke om Brev fr ved Stemning og Leilighed. Vil De venligst hilse den eneste tilbageblevne af de tre Gjester, nemlig Frken - ja hvorledes var det nu hun skrev sit Navn, Ssteren til Fru Gallskjt; endnu et Par Dage bliver hun vel hos Dem, / fra Krigen lyder det om et alvorligt Slag, gid at nu dette og de efterflgende maa fre til et godt Resultat, at ikke de mange Menneskeliv maa vre, som veirede hen! jeg kommer da neppe til Italien i dette Aar, seer ikke Rom ved den kommende Juletid, som jeg havde nsket; gid jeg dog engang endnu i mit Liv paa Jorden, maa flyve ned til den gamle Verdens By og Alt der vre i Fred og Ro. Veiret er i Dag saa varmt og smukt, Kukkeren hrer jeg stadig, men ingen Nattergal, som jeg hrte den i Sor, de Fugle holde sig nok kun til Omegnen af "Parnasset", stort skal det vre! - Havet er i Dag saa / blank og stille, seet fra mit Vindue, de andre Dage har det vendt det Hvide ud af sig. Seer De Wilsters, Zeuthens eller Boyesens da bring dem en Hilsen fra mig og naar De selv, som sagt, har Tid og er i Stemning, saa lad Pennen flyve hen over Papiret og gld mig dermed.

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 540-43)