Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

306. Til Henriette Collin.

Basns den 9 Juni 1859.

Kjre Fru Collin!

Det er nu en Evighed af otte Dage siden jeg saae og talte med Dem, jeg maa altsaa riste Runer og lade Budstikken gaae! De, Deres Gemal og Louise have det godt, haaber jeg, Jonas kjmper for sig og Videnskaben og tager Tillb til det store Spring over dets Gjerde, Festen staaer jo i August! Jeg blev da to Dage hos Ingemanns og det var en Fornielse at see hvor oplivede de to kjre Mennesker vare. Guldhornet er smukt, smukkest er mig Ideen fra Bnderne hvor Ingemanns Fader var Prst, de have sendt Ingemann en Vase med hans og Faderens Navne paa. Den hele Fest maa have vret meget smuk og hjertelig. Jeg har nu vret et Par Dage paa Basns, Fru Scavenius reiser sidst i Maaneden med Luzia til Fhr, hun spurgte mig strax om ikke De og Louise kom der og da jeg sagde nei, yttrede hun at det kunde vre saa dejligt om Louise tog med hende og Luzia derover, thi de to passede saa godt for hinanden; det var nu en Flyve-Idee, jeg troer ikke den vilde tiltale Louise, men det sagde jeg naturligviis ikke; Louise og Luzia troer jeg meget forskjellige; forresten har jeg de venligste Hilsener. Jeg bliver her til den 18 omtrent og gaaer da rimeligviis til Silkeborg. Hver Juletid giver Deres Mand mig en Opskrift paa min Formues Tilstand, det fik jeg ogsaa iaar, men da det endnu er kun [en]385 Indenlandsreise jeg gjr i

Sommer, fik jeg ikke dette Papir med, nu rrer sig den store Reise-Lngsels som vel ikke bliver opfyldt, men for dog at kunne overveies, maatte jeg have mit Papir med Formue-Tilstanden, dette kan jeg fra Basnses ikke faae fat paa og derfor beder jeg Dem formaae Deres Mand til, i Lbet af en otte Dage, vre, saa elskvrdig at skrive mig paa et Papir, som jeg faaer med Brev fra Dem eller ham, hvor meget indtil Dato hele min Fonnue er: (Obligationer, Sparekasse etc. etc.); Fred bliver der vel ikke iaar, Italien faaer jeg vel ikke saa snart at see og maa nies med de jydske Sand klitter. Et trykt Brev om Indsamling til Overskou er sendt mig, Udskriften synes at vre Heibergs, var jeg i Kjbenhavn skulde jeg nok tage mig deraf, herude, kan jeg ikke, her er ingen Sympatie derfor. Lev nu hjertelig vel

Deres hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus