Dato: 10. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Marryat
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskr den 10 Juni 1859.

Kjre Frken Marryatt!

Lidt over otte Dage har jeg allerede vret her paa Landet hos kjre Venner i en smuk Natur ved Store Belt. Basns er en nybygt Gaard, men reist i gammel Stiil med Taarne og Voldgrave; her boer Enken Fru Scavenius, fdt Comtesse Moltke. Af det venlige Brev De sendte mig seer jeg at De og Deres Forldre, den 16 Juni, gaaer til Horsens og derpaa videre i Jylland; jeg har allerede skrevet til Hr Drewsen paa Silkeborg at De kom til denne, Danmarks yngste By og jeg er forvisset om at han vil glde sig ved at vise Dem sin rige Virksomhed; Naturen er srdeles skjn og nu hvad Hotel angaar da troer jeg at Hotel Silkeborg er bedst at anbefale. Maaske mder jeg Dem i Tyskland; jeg reiser omtrent den 20 Juni til Silkeborg og derfra videre til Vesterhavet, gaaer op til Brglum-kloster nr ved Skagen, jeg har endnu ikke besgt disse Egne og tnker at jeg mellem Klitterne skal finde digteriske Skatte eller i det mindste Stemninger til at hve disse. Vil De, dle Frken bringe Deres Forldre, ligesom ogsaa Miss Robertson, min hjertelige og rbdige Hilsen og jeg vil vre glad ved at vide at De maaskee Alle venligt vil erindre

Deres rbdige hengivne

Til Frken Ida Marryat.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus