H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 23. juni 1859

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Silkeborg den 23 Juni 1859

Kjære Fru Scavenius! Naar De modtager dette Brev er De da tilbage igjen fra Kjøbenhavns Reisen, sidder paa det hyggelig Basnæs medens jeg vandrer om ved Gudenaa; Silkeborg By har særdeles taget sig op; det ny Raadhus er en smuk gothisk Bygning. Hovedgaden er voxet i Udstrækning og nye Stræder skyde frem. Jeg kom her til i Mandagsaftes henimod Klokken elleve. Veiret var smukt hele den Dag. Søen stille, men jeg kom med det lille Dampskib Gerda, saa at Farten var langsommelig dog naaede jeg, som saagt endnu om Aftenen Silkeborg, hvor jeg blev hjertelig modtaget og vel indqvarteret, jeg har udsigt til Byen og Langsøen.

Marryats havde allerede været her tre hele Dage før min Ankomst, besøgt de smukkeste Partier her i Egnen, og reiste bort, over Aarhuus til Skagen, tidligt Tirsdag-morgen, saa at jeg ikke fik talt med dem, men der laae Brev til mig, hvoraf jeg saae at de havde fundet Stedet her særdeles deiligt; af Drewsens høre jeg imidlertid at de vare i høi Grad misfornøiede over de uhyre Priser her i Hotel "Dania", de have maaatte betale langt mere end de gave i Kjøbenhavn i Hotel royal, een Rigsdaler for hver Seng, 5 for en Portion Thevand, kort sagt de ere blevne behandlede, som i Vaudevillen Kong Salomon, Baron Goldkab bliver behandlet, hvilket just ikke er klogt af Verten, da Marryat vist skriver en Bog om sin Reise og da neppe omtaler Hotellet godt. - I Dag fik jeg to Breve fra Tydskland, eet fra Fru Serre, der paa det smukkeste tilskynder mig dog endelig at komme til Maxen; eet Brev fra Storhertugen af Weimar; det var særdeles inderligt og hjertefuldt, men meget forstemt, da hans næst ældste Datter i disse Dage er død. Fra Kjøbenhavn lyde Efterretningerne om Koppeepedemien, den forstemmer Folk her i Jylland, man frygter meget for at den kunde naae herover. - Veiret er blevet meget koldt og stormende, her er ganske efteraarsagtigt. VIl deres Naade paa det herteligste hilse Luzzia og Otto, ligesom ogasa Frøken Schumacher, Miss Dunlop og Hr Ferslev. - Da jeg reisste bort, saae jeg efter Frøken Castenskjold, men ved Vinduerne, hvor hun boer, viiste sig ingen, derimod, paa Veien opmod Borreby gik en Dame der ligende hende. Vil De ved Leilighed lade hende vide det. - Jeg tænker at blive paa Silkeborg til den 3die eller fjerde Juli og haaber at faae et lille Brev fra deres Naade, Adressen er "Silkeborg", skriver De derimod senere da maa Brevet gaae til Nørre-Vosborg ved Ringkjøbing. - Og nu lev hjertelig vel! tak for de smukke Dage jeg nød paa Basnæs! hils Fru og Frøknerne Fabricius. Jeg tillader mig senere at skrive, rimeligviis senest naar jeg er i Aalborg. Deres Naades

taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus