Dato: 3. juli 1859
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

309. Fra Henriette Collin.

Sndag Formiddag [3. Juli 1859]

Kjere Andersen Jeg er i Deres Gjld og det er ikke Glemsomhed eller Ligegyldighed der har foraarsaget min lange Taushed, men jeg har ikke vret oplagt til at skrive og Grunden til denne Mangel ligger atter i Jonas's Examen hvis Udfald jeg nskede at kunne meddele Dem og som maa blive et haud fordi det ikke kan blive et laud'ndash;Paa Tirsdag er han frdig og den stakkels Dreng har vret meget forknyt fordi hans'ndash;altfor strke'ndash;Haab om et laud ikke bliver til Virkelighed.–Edvard og jeg have vel havt denne Glde for ie som en Mulighed men ingenlunde som noget sandsynligt og vor Skuffelse er derfor ringere end hans. Troe imidlertid ikke at vi betragte det som en Sorg'ndash;dertil kjende vi for godt den virkelige Sorg'ndash;og om kort Tid vil jeg med ublandet Glde tale om Min Sn Studenten! og saa er der jo Ingen saa udelikat at sprge om frste eller anden Characteer'ndash;Han har kjbt sigen Studenterkaskjet med Cocarde og det lindrer jo lidt!–Jeg haaber De har det Godt kjere Andersen og glder Dem over den skjnne Natur De lever i'ndash;Jeg kjnder jo alle de Mennesker De frdes imellem, men De reiser jo altid som Kjledgge og er det vist ogsaa her.–

I Familien er Alt vel og Stemningen den gamle'ndash;Theodor har strke Anfald af den Hovedpine som stter ham i saa grueligt humeur men naar den gaaer over retter han sig igjn'ndash;Jonna er tilfreds og glad i sit nye Huus hvor Alt er efter hendes nske og Smag, naar nu kun Uveirene fra Nysse ikke maa blive altfor strke og hyppige'ndash;men fra den Kant trkker jo altid de sorte Skyer sammen over Christinelund.

Koppefrygten begynder nu at tabe sig her i Byen og den arme Bager Olsen i Strandstrde forsikkrer hvr Dag i Adresseavisen at hans Familie ingenlunde har vret angrebet, eller at nogen Smitte er at befrygte'ndash;som i Rygtet nemlig har sagt og hvorfor hans Handel naturligvis paa engang er standset.

Jeg glder mig til at hre fra Dem kjere Andersen naar De kommer til den deilige vilde Sandnatur som forekommer mig saa interessant'ndash;at bereise'ndash;ikke at leve i'ndash;og De vil vist have megen Glde af den tour.

Tirsdag Formiddag.

Nu er Jonas frdig og Kaskjetten taget i Brug. Han er bleg og mager men meget lttet'ndash;Om et Aar tager han, om Gud vil'ndash;Philosophicum'ndash;Louise hilser Dem meget[;]hun sidder i Rokkestolen hist lidende af 14 store Kopper paa Armene, De veed vi lade os alle vaxinere og hos hende har Modtageligheden vret stor.–Farvel kjere Andersen skriv mig Leilighed lidt til og tnk engang imellem lidt paa os.

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost