Dato: 9. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Nrre-Vosborg (i Ringsted-Holstebro-Egnen).

Den 9 Juli 1859.

Kjre Etatsraad Drevsen!

Ret kundejeg nske at De med mlg nd disse smukke Dage paa Nrre-Vosborg. Denne er en meget gammel Gaard med Grave og hie Volde; her boe rigtige danske Hjerter, i forgaars feiredes her Slaget ved Frederica, sex af Gaardens Karle, som der vare med, tilbragte nu Aftenen inde hos os! Danebrogen vaiede, Skaaler for Danmark, Soldaterne & bleve udbragte, og da man tilsidst gjerne vilde hre mig lse et Eventyr lste jeg: "Holger Danske". Igaar kjrte jeg til Vesterhavet; vi vare tre Vogne fra Nrre-Vosborg, fra hvert vaiede Danebrogen og der blev sjunget, (ogsaa et Par af mine Viser, som "Den Frivillige" og "Danmark mit Fdreland".) - Flagene bleve plantede paa Klitterne, og der blev opslaaet et stort Telt hvor vi levede godt, / flere Prster og Lrere fra Landbo-Hiskolen her i Egnen vare stvnede til Mde. Det var smukt Veir og Blgerne sloge hit op paa Stranden; da vi, efter at have vret her i fem Timer, kjrte hjem, toge vi, omtrent to Bsseskud fra Klitterne, ind til Prsten i Huusby; det var een af de smukkeste Prstegaarde jeg har seet, saa pyntelig og hyggelig, dertil en stor meget herlig Have, med hie Trer, lune Gange og en Myldren af Roser, det var som gik man ovre i Sjlland og var dog knap en halv Miil fra Vesterhavet. Jeg er saaledes i hi Grad blevet overrasket ved at see hvor opdyrket og beboet hele den Deel af Vestjylland er, det jeg har seet; jeg tnkte at paa den anden Side af Silkeborg var kun meest Sand og Hede, ingenlunde, her er gode Marker, uendelig mange Huse, der hos os [overstr: hjemme] kaldes Gaarde, smukke Haver ved hver / Prstegaard; Enge og gode Trvemoser har jeg seet; og nu som sagt nsten lige ind under Klitterne beplantet og dyrket, Landet har, sige de herovre, faaet et mrkeligt Opsving i de sidste Aar. - Idag skal jeg med Etatsraad Tang ud at besge nogle af hans Gaardmnd, imorgen er her, for min Skyld, stort Selskab, over 100 Mennesker, ogsaa Bnder, paa Tirsdag tage vi til Bovbjerg og Torsdag eller Fredag reiser jeg over Lemvig til Thisted. Vil De imidlertid bede Deres Svigerfader om at Breve indtil videre, sge mig i "Aalborg". Vinden herovre er imidlertid meget skarp, al Huden nsten, er gaaet af min Nse, igaar Aftes, vi kom frst hjem ved Midnat, men jeg svber hele Ansigtet, paa inene nr, ind i Trklder. Hils Jette Pedersen: at jeg i Herning besgte som, Byens Mrkelighed, det Huus hun har boet i. Jeg sov i Kroen, hvor der var varmt, net og billigt. Hils Deres Kone, alle Snnerne, (Einard skylder mig Brev) og glem ikke Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] Hivelbaaren Hr. Etatsraad A. Drevsen Amaliegade.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 594-97)