Dato: 25. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Aalborg den 25 Juli 1859

Kjre Fru Scavenius! Siden jeg sidst skrev har jeg ikke hrt fra Dem, dog vil jeg haabe og troe at De og Deres ere vel, at De ere paa Fhr og at Luzia har godt af Havet der. Jeg har nu tilbragt hele 15 Dage ved Vesterhavet, det vil sige, levet paa Nrre-Vosborg hos Etatsraad Tangs, hvorfra jeg har gjort Udflugter til Huuslbyklitter, Nissumfjord, Bovjerg &. Deres Naade kan neppe have Forestilling om elskvrdigere Mennesker end denne Familie er; mod mig vare de ganske magelse og jeg flte mig snart hjemme, som om jeg var paa Basns. Alt gjorte man for at gjre mig Opholdet behageligt. Forleden Sndag var indbudt en stor Deel Fremmede, deriblandet henved hundrede Bnder og Bnderkoner, prgtige Folk, saa oplyste, saa beskedne; deres Gaarde ere saa vel vedligeholdte, Landet selv over min Forventning opdyrket og beboet. Ogsaa paa Heden har jeg vret, Tegl og Danebrogs Flag fulgte med saa vi kunde ret boe og bygge der. Nrre-Vosborg er ivrigt en hist interessant gammel Gaard med dybe Grave og hie Volde rundt om; i Haven blev en Plet indviet til Erindring om dette mit Besg. Familien fulgte mig lige til Lemvig og derfra kom jeg med Dampskibet, iforgaars, her til Aalborg, hvor jeg boer hos H. C. rsteds Svigersn Dahlstrm, som er Stiftamtmand; Excellens rsted og Enken Fru rsted, med den yngste Datter, ere her i Besg, saa at vi ikke ere nogen lille Kreds; igaaar saae jeg her en Deel af Byens Honoratiores. Jeg bliver her til Lverdag, reiser da op mod Skagen, og bliver en kort Tid, frst paa Brglum Kloster, men fra Skagen kommer jeg igjen her tilbage til Aalborg og derfor beder jeg deres Naade at, dersom de Fra Fhr glder mig med et lille Brev, jeg da maa faae det her i Aalborg. Har jeg Venner mellem Deres Omgivelse ved Badestedet, da min rbdigste Hilsen, ligesom den hjerteligste og bedste til Luzia. Veiret, til Badning, er nok ellers temmeligt koldt, kan jeg dmme efter som det har vret for mig ved Vesterhavet. Fra Fru Serre hrer jeg at Harald Moltke befinder sig vel, jeg kan tnke mig hans Moders Glde derved, hun har visselig vret i stor Angest. Men nu lev hjertelig vel! Gud glde og bevare deres Naade.

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus