Dato: 30. juli 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Aalborg den 30 Juli 1859.

Kjre Ven!

Idag otte Dage ved min Ankomst hertil Aalborg fandt jeg Deres Brev og vil i Dag, fr jeg reiser mere nordpaa sende Dem min Tak. I Eftermiddag kommer her Vogn for at hente mig til Brglum Kloster ved Hjrring, der bliver jeg en otte Dages Tid og besger derefter Skagen, som nok er det meest Interessante i Jylland. Paa Nrre-Vosborg blev jeg i femten Dage hos de kjre, histelskelige Mennesker, var ude paa Kronheden, saae Hamlets Grav og det mrkelige Ramme-Dige hvor Hamlet har leveret et Slag, der strkker sig en Vold og dyb Grav over en halv Miil og paa begge Sider af den reise sig vist hundred Kjmpehie, den ene tt op ved den anden, som om det var en stor Kirkegaard. - Jeg har staaet paa Bovbjerg, seet ud over det blanke Hav, der underligt har bidt store Kjmpe-Mundfulde af Kysten; denne var i lang Strkning revnet og faldefrdig. Her ere Kirker fra det tiende Aarhundred, de see ud som Klippeknolde Vestenvinden, og Havet med, kunde bruse over. En ny Grav, deri laae en ung strandet hollandsk Smand, pyntede jeg paa det bedste, lagde en Krands der og satte en Blomst i hvert Hjrne af Graven; paa en anden Kirkegaard ved Havet gravede jeg en Menneskeknokkel ned, der laae og blegedes i Solskinnet, saa at De seer jeg har herovre gjort Noget, om ikke for de Levende, saa for de Dde. - Ingerslev besgte jeg, han og Kone var vel og meget elskvrdige; de boe srdeles godt, har en stor Have fuld af Roser og Udsigt til Nisum-Fjord, men den Sorg havde jeg at Ingerslev troer og udtaler at kun vor Jord er beboet, at de utallige Kloder i Rummet er kun en ienlyst for os. Det har nsten bedrvet mig! - Ingerslev bad mig srdeles hilse Dem og Deres Kone, han holder hjertelig af Dem. Hans Kone gjort [:gjorde] et godt, velsignet Indtryk paa mig. Idiotbarnet saae jeg ikke, og vidste frst derom efter at jeg var kjrt fra Gaarden. - Etatsraad Tang og Frue fulgte mig til Lemvig hvor jeg kom forrige Fredag for Kl 3 Lverdagmorgen at gaae med Dampskib til Aalborg; jeg gik ikke i Land i Thisted, da Tiden allerede er gaaet saa langt hen, men venlig Hilsen fik jeg fra Landingsbroen, af flere ubekjendte Venner; man gav mig et skingrende Hurra ogsaa her i Aalborg, hvor jeg, som De veed, boer hos Etatsraad Dahlstrms blev jeg meget overrasket ved i forgaars Aftes at faae en Serenade af Sangforeningen her i Byen, jeg blev ganske forlegen derover, det er jo nsten, som om jeg var en gammel Mand. - Aalborg selv minder i det Smaa om Nyrnberg, her er et Par ret gamle Huse, og flere Aaer lbe gjennem Byen. - Hele Haven her til Stiftamtmandsboligen er bygget paa hvlvede Buer og har afskyelige Fngsler, eet der blev brugt for femten Aar siden, er aldeles som een af Brndene i Venedig. Biskop Kirkegaard er ikke i Byen, men hans Sn Poul, min srdeles Ven; jeg har imidlertid raadet ham hellere at lse Mathematik, end Andersens Eventyr. Fra Frken Knudsen har jeg de hjerteligste Hilsener. I Kjbenhavn er nok Sundheden ikke god, Kopper og Cholerine plage Folk, jeg vil nu haabe at der luftes op og bliver bedre til jeg frst i September kommer der. Glder De mig i Lbet af fjorten Dage med et Brev, vil De da lade det gaae her til Aalborg posterestante. Hils paa det kjrligste Deres Kone ligesom de Venner jeg maaskee har i Sor. Igaar skrev jeg til Jrgen Svane at jeg maaskee kom til ham paa Hjemveien, men afgjort er det ikke, da jeg er uvis om hvor lnge jeg bliver paa Brglum og paa Skagens Touren. Vinden herovre er mig endnu temmelig skrap, jeg har paa tredie Uge Forkjlelse, Snue og Nysen! - Nu lev vel! Gud glde og bevare Dem og Deres Kone.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Aalborg den 30 Juli 1859.

Kjre Ven!

Idag otte Dage ved min Ankomst hertil Aalborg fandt jeg Deres Brev og vil i Dag, fr jeg reiser mere nordpaa sende Dem min Tak. I Eftermiddag kommer her Vogn for at hente mig til Brglum Kloster ved Hjrring, der bliver jeg en otte Dages Tid og besger derefter Skagen, som nok er det meest Interessante i Jylland. Paa Nrre-Vosborg blev jeg i femten Dage hos de kjre, histelskelige Mennesker, var ude paa Kronheden, saae Hamlets Grav og det mrkelige "Ramme-Dige" hvor Hamlet har leveret et Slag, der strkker sig en Vold og dyb Grav over en halv Miil og paa begge Sider af den reise sig vist hundred Kjmpehie, den ene tt op ved den anden, som om det var en stor Kirkegaard. - Jeg har staaet paa Bovbjerg, seet ud over det blanke Hav, der underligt har bidt store Kjmpe-Mundfulde af Kysten; denne var i lang Strkning revnet og faldefrdig. Her ere Kirker / fra det tiende Aarhundred, de see ud som Klippeknolde Vestenvinden, og Havet med, kunde bruse over. En ny Grav, deri laae en ung strandet hollandsk Smand, pyntede jeg paa det bedste, lagde en Krands der og satte en Blomst i hvert Hjrne af Graven; paa en anden Kirkegaard ved Havet gravede jeg en Menneskeknokkel ned, der laae og blegede i Solskinnet, saa at De seer jeg har herovre gjort Noget, om ikke for de Levende, saa for de Dde. - Ingerslev besgte jeg, han og Kone var vel og meget elskvrdige; de boe srdeles godt, har en stor Have fuld af Roser og Udsigt til Nisum-Fjord, men den Sorg havde jeg at Ingerslev troer og udtaler at kun vor Jord er beboet, at "de utallige Kloder i Rummet er kun en ienlyst for os". Det har nsten bedrvet mig! - Ingerslev bad mig srdeles hilse Dem og Deres Kone, han holder hjertelig af Dem. Hans Kone gjorte et godt, velsignet Indtryk paa mig. Idiotbarnet saae jeg ikke, og vidste frst derom efter at jeg var kjrt fra Gaarden. - Etatsraad Tang og Frue fulgte mig til Lemvig hvor jeg kom forrige Fredag for Kl 3 Lverdagmorgen at gaae med Dampskib til Aalborg; jeg / gik ikke i Land i Thisted, da Tiden allerede er gaaet saa langt hen, men venlig Hilsen fik jeg fra Landingsbroen, af flere ubekjendte Venner; man gav mig et skingrende Hurra ogsaa her i Aalborg, hvor jeg, som De veed, boer hos Etatsraad Dahlstrms blev jeg meget overrasket ved i forgaars Aftes at faae en Serenade af Sangforeningen her i Byen, jeg blev ganske forlegen derover, det er jo nsten, som om jeg var en gammel Mand. - Aalborg selv minder i det Smaa om Nyrnberg, her er et Par ret gamle Huse, og flere Aaer lbe gjennem Byen. - Hele Haven her til Stiftamtmandsboligen er bygget paa hvlvede Buer og har afskyelige Fngsler, eet der blev brugt for femten Aar siden, er aldeles som een af "Brndene" i Venedig. Biskop Kirkegaard er ikke i Byen, men hans Sn Poul, min srdeles Ven; jeg har imidlertid raadet ham hellere at lse Mathematik, end Andersens Eventyr. Fra Frken Knudsen har jeg de hjerteligste / Hilsener. I Kjbenhavn er nok Sundheden ikke god, Kopper og Cholerine plage Folk, jeg vil nu haabe at der luftes op og bliver bedre til jeg frst i September kommer der. Glder De mig i Lbet af fjorten Dage med et Brev, vil De da lade det gaae her til Aalborg poste restante. Hils paa det kjrligste Deres Kone ligesom de Venner jeg maaskee har i Sor. Igaar skrev jeg til Jrgen Svane at jeg maaskee kom til ham paa Hjemveien, men afgjort er det ikke, da jeg er uvis om hvor lnge jeg bliver paa Brglum og paa Skagens Touren. Vinden herovre er mig endnu temmelig skrap, jeg har paa tredie Uge Forkjlelse, Snue og Nysen! - Nu lev vel! Gud glde og bevare Dem og Deres Kone.

Af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Til Konferentsraad B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 548-51)