Dato: 16. august 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Frederikshavn 16 August 1859.

Kjre Etatsraad Drevsen!

Fra et af de smukkeste Steder i Danmark, de maleriske Banker ved Bangsbo, tt ved Frederikshavn, et Punkt hvorfra hele Skagen viser sig som en sneehvid Stribe og jeg inede det ny Fyrtaarn, sender jeg Dem denne Bouquet Markblomster, dem jeg plukkede for et Par Timer siden. Overauditeur Uldalls som jeg boer hos kjrte mig der hen, det er min frste Udflugt, siden jeg kom / til Frederikshavn; jeg har ligget til Sengs vret meget angrebet; mit Bryst er endnu daarligt og jeg har lidt Feberkulde, men desuagtet, Lgen siger jeg tr vove det, gaaer jeg, om Gud vil, imorgen til Skagen og bliver der til Fredag; den unge Hr Uldall flger med; Faderen kjrer os Halvveien, siden tager jeg Extrapost, man venter mig med megen Hjertelighed dernede hrer jeg. De maa endelig besge Frederikshavn og see dette Pragt Exemplar af dansk Deilighed, det har Havet og dertil al Silkeborgs Skjnhed. Gid mine Blomster naar de komme til Dem see saa godt ud som de gjr i dette ieblik i den rde Aftensol, de sige Dem at jeg hjerteligt tnker paa Dem og alle Deres; Jette Collin har vel mldt om mig, af mit sidste Brev til hende.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

[I Marginen af Brevets anden Side:] Fru Hanne og Sophie Rrby hilse!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 605-06)