Dato: 22. april 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjb: 22 April 1836.

Kjre Hr Professor!

"Farvel! lykkelig Reise hjem!" maa jeg nok begynde mit Brev med, da jeg ikke mundtligt fik sagt det. Onsdag var en forhexet Dag. Bogbinderen havde lovet mig et Exemplar til Dem og eet til Prinds Christian, hos denne havde jeg alt mldt mig til en bestemt Tid; jeg fik ingen Exemplarer, maatte selv til Bogbinderen. Henimod tolv skulde jeg faae, men der kom kun eet, det til Prindsen, jeg travede der ud, maatte vente syv lange og syv brede, han var i Statsraadet, dette fik ingen Ende og Klokken blev henimod tre, paa denne Tid skulde jeg til rsteds, og da jeg formodede at De og Deres Kone, paa den Tid alt var borte, vilde jeg ikke i den meget afmaalte Tid, sge efter Dem, men heller nu med frste Post sige: Farvel og sende Dem mit yngste Barn, der bringer Dem og Deres kjre Kone mine bedste, venligste Hilsener. Jeg har stor Lngsel efter at hre Indtrykket, skriv mig til derom, saa snart De kan. Mit Stykke: "Skilles og mdes", gik Onsdagaften, 2den Gang og fik udeelt Bifald. Heiberg har slaaet Overskou, som Polemiker ihjel; (siger Flyveposten jeg synes slet ikke derom. Det bedrver mig nsten. Jeg stoler paa Deres venlige Lfte, at "Margrethe" besger mig. Det er en Characteer, som interesserer mig meget, ehlenschlgers dramatiske Behandling har mange hist poetiske Steder, men der maa kunde blive flere, efter min Individualitet, i et episk Digt. Hils Deres kjre Kone og Sster fra mig. Bring Hauch et venligt god Dag, ham haaber jeg at hre fra ved Leilighed.

Lev vel! af ganske Hjerte Deres hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (163)

Kjb: 22 April 1836.

Kjre Hr Professor!

"Farvel! lykkelig Reise hjem!" maa jeg nok begynde mit Brev med, da jeg ikke mundtligt fik sagt det. Onsdag var en forhexet Dag. Bogbinderen havde lovet mig et Exemplar til Dem og eet til Prinds Christian, hos denne havde jeg alt mldt mig til en bestemt Tid; jeg fik ingen Exemplarer, maatte selv til Bogbinderen. Henimod tolv skulde jeg faae, men der kom kun eet, det til Prindsen, jeg travede der ud, maatte vente syv lange og syv brede, han var i Statsraadet, dette fik ingen Ende og Klokken blev henimod tre, paa denne Tid skulde jeg til rsteds, og da jeg formodede at De og Deres Kone, paa den Tid alt var borte, vilde jeg ikke i den meget afmaalte Tid, sge efter Dem, men heller nu med frste Post sige: Farvel og sende Dem mit yngste Barn, der bringer Dem / og Deres kjre Kone mine bedste, venligste Hilsener. Jeg har stor Lngsel efter at hre Indtrykket, skriv mig til derom, saa snart De kan. Mit Stykke: "Skilles og mdes", gik Onsdagaften, 2den Gang og fik udeelt Bifald. Heiberg har slaaet Overskou, som Polemiker ihjel; (siger Flyveposten jeg synes slet ikke derom. Det bedrver mig nsten. Jeg stoler paa Deres venlige Lfte, at "Margrethe" besger mig. Det er en Characteer, som interesserer mig meget, ehlenschlgers dramatiske Behandling har mange hist poetiske Steder, men der maa kunde blive flere, efter min Individualitet, i et episk Digt. Hils Deres kjre Kone og Sster fra mig. Bring Hauch et venligt god Dag, ham haaber jeg at hre fra ved Leilighed.

Lev vel!

af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 109-10)