Dato: 6. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 13

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 6. juni 1836.

Nestved den 6 Juni 1836.

Paa Fredag venter jeg at vre i Sor og vil da sende mit Syngestykke, som til den Tid er reenskrevet, hjem til Eduard;

i samme Konvelut skulde vre Brev til ham og Dem; men nu jeg tnker frem i Tiden, synes jeg det bliver altforlnge fr jeg taler med Dem hjemme og derfor skriver jeg dette Epistel. Ja, det kan De nok ikke ret tnke Dem? Ingen Sommer har jeg saaledes savnet dem Alle hjemme, som denne Gang, men jeg har heller aldrig saa ganske levet med dem, som i det sidste Aar! Da jeg sidst reiste udenlands flte jeg kun een eneste Gang Hjemvee, en Dag i Paris jeg kom til at nynne "lille Viggo,"! naar jeg nu kom en lignende Tour ud, vilde jeg vist fle Lngsel, for jeg har et Hjem i Danmark. Hos Guldbergs ere de Alle saa elskvrdige mod mig, man beundrer Digteren, behandler mig med en Agtelse ja De, Frken Louise (jeg tr ikke skrive bare Luise) veed nok hvorledes jeg vil have det! uagtet al Hyldest && morer jeg mig slet ikke; her er desuden saa koldt og jeg har ikke flt mig saa ganske vel. Reisen herned var hist ubehagelig; det var en gjennemtrngende Blst. Skuespiller Schneider med sin Elskede vare paa Dagvognen. "Ved Solens Undergang", som der staaer i de jydske Lsefrugter, kom vi til Nestved, en By, der er syet sammen af alle de Gyder og Strder man har klippet af andre Provindsbyer, hvor disse saae galest ud. Jeg har da vret til Skovbal, men der var et Tudsmrke, saa Cavaleren knap kunde finde sin Dame. Her er et poetisk Vsen i Byen, en gammel M ...

Jomf. Hanna Irgens, jeg hrte om hende at hun af Vrede, over at hun skulde flytte, fodrede saaledes Myrerne med Sukker, at de opfyldte Huset og vilde, som hun havde sagt til en Veninde, nok de den nye Familie ud af Huset. Igaar var jeg i Kjng til Fru Leths Ligbegjngelse. Lautrup, som Eduard kjender holdt en Prdiken. Det var et charicaturmssigt Foredrag og en meget ussel Tale. Om Byen Nestved har jeg endnu kun opdaget, at dens hele Handel bestaaer i at slge Liigkister. Fra Vinduer og Dre stikke Liigkister ud og man bliver hvert ieblik spurgt: skulde De ikke have Lyst til en pn Liigkiste; godt Tr, nydelig Politur. Igaar vltede den store Dagvogn, hertil, men ingen knkkedes. Paa Torsdag eller Fredag tager jeg en Vogn til Sore! jeg maa tage een for min egen Mund, for her gaae ingen Poster. Rimeligviis kommer jeg til Slagelse Vddelb og seer da Drevsen og mueligt Theodor? Nest pas? Det glder jeg mig til! I nste Uge indtrffer "Renzos Bryllup["] og et Brev til Eduard, bring ham forelbig en Hilsen! Fortl Ssteren at hele den dannede Deel af Nestved synger "Lille Viggo" efter Kalundborger Melodien.

Siig hende at jeg gjerne gav 1 Rdlr for et Nakkedrag af hendes hvide Haand. Imorges hrte jeg Staldkarlen raabe inde i Stalden til Hestene: "See til Bstet!" det klang som Hjemmets Melodier for mig! jeg flte, hvad Schweiseren fler naar hans Alpesang lyder i fremmed Land! "See til Bstet!" hvor mange sde Erindringer kan der ikke ligge i disse tre simple Ord. Hils Moderen, den kjre, gode Moder! Vil De lade hende lse dette. Hils de tre Brdre, med Kone og Kjreste 1.

Glem ikke Faderen og Lind! Deres broderligt hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift]

Til Frken L. Collin. afleveres hos Hivelbaarne Hr Conferentsraad Collin Norgesgade No 159 i Kjbenhavn Frit.

Tekst fra: Ejnar Askgaard