Dato: 26. december 1859
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 26. December 1859

Jeg fler Trang til med faa Ord at takke Dem for Dedres seneste Eventyr, isr for Deres Eventyr fra Klitterne, der vist er noget af det Bedste, De har skrevet. Jeg nsker Dem til Lykke til den bestandige Friskhed, hvormed Deres Digternatur vedligeholder sig. Jeg er meget forklet i denne Tid og stter ndig Pen til Papir; men dog syntes jeg, at jeg ikke burde lade lngere Tid hengaae uden at takke Dem. Den faste Tro, hvormed Deres Sjl er henvendt mod det Evige hisset, udbreder en romantisk Glands over Deres Digte, som de fleste Poeter i vor Tid som oftest savne, hvormegen Dygtighed de ellers i andre Retninger kunne vise. De vriges Arbeider ligne Landskaber uden nogen dybere himmelglands, uden Solskin,uden Maaneskin eller Stjerneskjr; men alt dette findes i Deres Digte, det kan ike negtes; og dertil en eiendommelig barnlig og naiv Opfattelse af Livet, som Ingen i vor materialistiske Tid saa let skal gjre Dem efter.

Jeg selv tr neppe vente nogen Gunst af den evig unge Musa meer; jeg har faaet en Dbeseddel fra Norge, der viser, at jeg er et Aar ldre, end jeg selv troede; nste 12 Mai bliver jeg halvfjerdsindstyve Aar. Det er da vel paa hie Tid for mig at holde op at digte. Jeg fler mig ogsaa just ikke syg, men dog trt paa Legeme og Sjl. Livets Illusioner ere for mig saa temmelig forsvundne, jeg begjerer ingen Bermmelse meer, men kun Ro. En Spidsrodsgang igjennem Recensenternes Rkker endnu kan jeg ikke undgaae, thi jeg har ingen Venner immellem Bladrecensenterne, men kun Modstandere; men naar den er overstaaet, saa er det forbi. Lethefloden er den deiligste Flod; jo ldre jeg bliver, des mere forelsker jeg mig i den. Lev vel!

Deres trofast hengivne

J. C. Hauch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost