Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 21. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Januar 1860

Kjre Fru Scavenius! Hjertelig tak for deres Brev og for hver venlig deeltagende Tanke hos Dem og Deres. Jeg har ret vret i Beskjftigelse siden jeg kom hjem og er det tilfulde endnu; De vil rimeligviis allerede i nste Uge see det i "Berlingske Tidende", meer end Aar og Dag har jeg lovet Professor Holst et stykke til hans Blad og jeg har nu udarbeidet mit "Besg hos Dickens", det jeg allerede begynde paa i de rolige, hyggelige Dage paa Basns. Forrige Fredag blev jeg hdret med en Indbydelse fra Studenterforeningen som Gjest til deres nordiske Hitid, min Skaal blev smukt udbragt og jeg fik ni Gange Hurra, saa at jeg flte mig ganske forlegen derved; Aftenen efter blev jeg tilsagt at lse mine sidste Eventyr for Hans Majestt Kongen, jeg var der til Taffels med Comiten for Frederiksborgs Opbyggelse, siden lste jeg fra Klokken otte og blev til elleve om Aftenen. Historien fra Klitterne interesserede Kongen meget og han sagde mig at jeg ret havde gldet og oplivethans Sind, der var saa nedtrykt ved Frederiksborgs Brand. I Mandags lste jeg i Arbeider-Foreningen, som deres Naade vel har lst om i Berlings Tidende; det er vist af uberegnelig Gavn at flere af Professores og unge Politeknikere ere traadte sammen saaledes at der 3 Gange om Ugen holdes Foredrag i alle Fag for Arbeidsklassen, man vilde nu ogsaa forsge med at give disse Mennesker lidt Poesi og den slog an i den mrkeligste Grad; der var aldeles pfyldt, vist 700 Mennesker og mange Flere stode ude paa Gaaden og rigtignok larmede strkt fordi de ikke kunde komme ind, de forlangte Vinduerne lukkede op for at hre mig. De forstod ypperligt hvad jeg lste og der var tilsidst en Ro, en Opmrksomhed, saa at man kunde hre en Knappenaal falde til Jorden; jeg haaber og troer at have udrettet noget Godt ved denne Oplsning af et Par Eventyr. Nu er Alt, Gud skee Lov, roligt igjen herinde og det har heller ikke vret saa slemt, troer jeg, som der snakkes om, jeg var nu ikke ude seent paa Aftenen og fornam saaledes slet Intet. - I forgaars var jeg til Middag hos Excellensen Tillisch hvor Danneskjolderne og van der Maases var, samt en stor Deel fra det kongelige Theaater, der var livlig og meget behageligt, Hr. Ferslevs Ftter var der ogsaa, Wiehe derimod kom ikke han skulde til Lnborgs havde han skrevet. Hils paa det hjerteligste Miss Madden og tak for den venlige Hilsen, ligesom Luzia, Otto, Miss Dunlop og Hr Ferslev; snart tillader jeg mig at skrive igjen, i Dag har jeg mindre Tid til at nyde den Glde. Deres Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus