Dato: 22. juni 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

[NB! NB! I "Andersen og det Collinske Huus" er brevet fejldateret til 22. Juni 1836 - men et brev med nedenstende indhold har HCA selv dateret 22. juni 1835 - se derfor: Brev].

Odense 22. Junii 1836.

. . Det er en Kulde saa Blkket fryser og jeg ikke kan fre Pennen; men jeg maa skrive, skjndt De ikke holder af Beskrivelser. Alle Mennesker paa Dagvognen sagde mig nydelige Ting, efter deres Evner, for min Improvisator. I Odense talte jeg mig hs den frste Dag; De skulde have siddet i en Krog og hrt mig tale. Gud bevare mig, siger De, nest pas? - Mellem os, jeg lnges efter Dem alle og isr efter at blive drillet lidt. Her er man saa utaalelig hflig, Ingen siger: dit Asen, dit F og de vrige glimrende Navne, der faae en Colorit, en varm Tone, en aandig Contur paa Deres Ssters Lber. Bed hende sende mig et lille Asen eller F i en Convolut. - Man fortalte mig her, at jeg skulde have sagt noget meget smukt, som strax var bragt op til Prindsen, hos hvem Oehlenschlger var. Cancelliraad Hempel sagde nemlig til mig: Saa nu har Odense jo to af sine store Digtere. Jeg svarede: ja vist, en stor og en lang. Det skal vre godt sagt; men man er jo ogsaa opdraget i det Collinske Huus. - Fra Edvard har jeg intet hrt; dog vi vil ikke tale derom, jeg skal nok i mine Flelser for ham holde Tmmerne lidt stramme; han er som enkelte Frugter, der ikke taale meget Sukker naar de skal holde sig. Tryk ham i Haanden fra mig. I denne Vinter, ja siden jeg kom hjem, har han vret elskvrdig, meget elskvrdig, paa 1 Gang nr, men det skal De ikke fortlle ham. Siig Jette, at hun maa speile sig, Speilet vil da sige hende hvad jeg ikke nok kan udtale, og Speilet taler altid Sandhed. Hvorfor sagde Viggo til sin Fader, og ikke til mig, at han skulde hilse Blomsterne i Jylland? Digtere og Blomster have dog mere at gjre med hinanden, end Politiassessorer og Blomster. -. . Den ldste af Hauchs Dttre (Henriette) veed De skriver Vers, men det er alligevel en srdeles fornuftig Pige. En gammel Klosterfrken X., vist henved 60, svrmer for mig, hun er nsten forlibt. See, de Gamle kan jeg nok faae! de see paa det solide, men de Unge! Ak, var man dog meget smuk eller meget rig! Lev vel! Hvo skriver mig til? Edvard?

Deres broderlige H.C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard