H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Henriette Scavenius, f. Moltke 5. marts 1860

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. marts 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 5 Marts 1860 Kjære Fru Scavenius! Vore seneste to Breve have krydset hinanden, Deres Naade maa have modtaget mit om Eftermiddagen, som jeg fik deres i Morgenstunden; nu tillader jeg mig aat skrive igjen, og haaber at min Skrivelse træffer Dem og hele Omgivelsen glade og vel. Jeg har i de sidste fjorten Dage ret været ude, været paa Bal mere end jeg var det hele forrige Aar, da jeg dengang fornuftigviis sagde nei, men nu da jeg er taget eet Sted ogsaa har maattet tage de andre Steder; naturligviis er jeg kun blevet en Timestid og naturligviis har det glædet mig at see den Flor af Ungdom her optraadte. Paa Prinds Ferdinands Bal var unægteligt een af de smukkeste Bal-Damer, Frøken Hähner; og eiendommelig nydelig paaklædt var Wanda Zahrtmann, hu saa ud som en Undine, med grøn Flors Kjole, hvide Vandplanter i Haaret og lange grønne Baand der lignede Siv; paa lignende Maade klædt saae jeg nogle Aftener efter hos den amerikanske Minister Frøken Falbe, kun at hun istedetfor Vandplanter havde røde Coraller i Haaret og Baand som Søegræs. Ballet hos Bucanans var meget nydeligt arangeret, der blev mellem Dandsene spillet Nationalmelodier, blandt flere ogsaa den tappre Landsoldat. Jeg talte der med deres Fru Svigerinde som jeg med Døttrene og den yngste af Sønnerne har seet paa alle Ballerne, seneste var jeg hos Baronesse Taube der nu boer i Blüchers Værelser i det schimelmannske Palais. Jeg tænker paa sidst i Mai at forlade Kjøbenhavn, Reisen ude bliver først til Tyrol, hvor der i det bayriske skal gives nogle passions Skuespil, som Landalmuen der hvert tiende Aar opfører og er en Levning fra Middelalderen,i Muli vil jeg være i Schweitz og i August i Savoyen; til den Tid erfarer jeg vel hvorledes det stiller sig i Italien og bliver der Fred og Ro, saa reiser jeg over Turin og Genua til Rom hvor jeg overvintrer, gaaer i Martz til Nizza og Paris og vender da sidst i Mai næste Aar, om Gud vil, hjem igjen til Danmark, see det er Reiseplanen. Naaar er det at Frøken Luzia skal confirmeres? Hils hende og Otto fra mig, ligesaa beder jeg om at blive erindret hos Miss Dunlop og Hr Ferslew. Med Skuespilleren, Professor Nielsen er det meget daarligt, han gaaer det vist ikke igjennem. - Den 17 Martz har jeg lovet endnu engang at læse i Arbeider Foreningen, Foredragene sluttes med denne Maaned. Kunstnercarnevalet bliver nok først den 22 Martz, man venter sig der en heel Deel. Naar Deres Naade en Dag har Tid og ret vil glæde mig, da faaer jeg nok et lille Brev. Lev nu hjertelig vel! Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus