Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. marts 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 5 Marts 1860 Kjre Fru Scavenius! Vore seneste to Breve have krydset hinanden, Deres Naade maa have modtaget mit om Eftermiddagen, som jeg fik deres i Morgenstunden; nu tillader jeg mig aat skrive igjen, og haaber at min Skrivelse trffer Dem og hele Omgivelsen glade og vel. Jeg har i de sidste fjorten Dage ret vret ude, vret paa Bal mere end jeg var det hele forrige Aar, da jeg dengang fornuftigviis sagde nei, men nu da jeg er taget eet Sted ogsaa har maattet tage de andre Steder; naturligviis er jeg kun blevet en Timestid og naturligviis har det gldet mig at see den Flor af Ungdom her optraadte. Paa Prinds Ferdinands Bal var ungteligt een af de smukkeste Bal-Damer, Frken Hhner; og eiendommelig nydelig paakldt var Wanda Zahrtmann, hu saa ud som en Undine, med grn Flors Kjole, hvide Vandplanter i Haaret og lange grnne Baand der lignede Siv; paa lignende Maade kldt saae jeg nogle Aftener efter hos den amerikanske Minister Frken Falbe, kun at hun istedetfor Vandplanter havde rde Coraller i Haaret og Baand som Segrs. Ballet hos Bucanans var meget nydeligt arangeret, der blev mellem Dandsene spillet Nationalmelodier, blandt flere ogsaa den tappre Landsoldat. Jeg talte der med deres Fru Svigerinde som jeg med Dttrene og den yngste af Snnerne har seet paa alle Ballerne, seneste var jeg hos Baronesse Taube der nu boer i Blchers Vrelser i det schimelmannske Palais. Jeg tnker paa sidst i Mai at forlade Kjbenhavn, Reisen ude bliver frst til Tyrol, hvor der i det bayriske skal gives nogle passions Skuespil, som Landalmuen der hvert tiende Aar opfrer og er en Levning fra Middelalderen,i Muli vil jeg vre i Schweitz og i August i Savoyen; til den Tid erfarer jeg vel hvorledes det stiller sig i Italien og bliver der Fred og Ro, saa reiser jeg over Turin og Genua til Rom hvor jeg overvintrer, gaaer i Martz til Nizza og Paris og vender da sidst i Mai nste Aar, om Gud vil, hjem igjen til Danmark, see det er Reiseplanen. Naaar er det at Frken Luzia skal confirmeres? Hils hende og Otto fra mig, ligesaa beder jeg om at blive erindret hos Miss Dunlop og Hr Ferslew. Med Skuespilleren, Professor Nielsen er det meget daarligt, han gaaer det vist ikke igjennem. - Den 17 Martz har jeg lovet endnu engang at lse i Arbeider Foreningen, Foredragene sluttes med denne Maaned. Kunstnercarnevalet bliver nok frst den 22 Martz, man venter sig der en heel Deel. Naar Deres Naade en Dag har Tid og ret vil glde mig, da faaer jeg nok et lille Brev. Lev nu hjertelig vel! Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus