Dato: 11. juli 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Lykkesholm, Mandagmorgen (Juli 1836)

Kjre Mad: Hanck!

Tak for de venlige Linier de forundte mig, det var det frste Brev jeg har faaet fra Dem, jeg skal derfor ogsaa opbevare det. Igaar var det min Hensigt at arivere til Tolderlund, men saa ariverede her et stort Selskab i Anledning af en Gjst, som ligerviis var arriveret. Nu skulde jeg da idag kjre med Hansens eller Beckers til Odense, men Becker har den hansenske Familie hjem i sin Vogn og Hansen gaaer til Nyborg. "Nu kjrer jeg Ungdommen ind til Markedet" siger Fru Lindegaard, de skal alt komme afsted paa Torsdag, saa er det kun at lgge to Dage til Tirsdag og Onsdag, kjr da med!" Vil De altsaa arangere for mig en venlig Modtagelse i Tolderlund Torsdag, og maa jeg Markedsdagen indvitere mig hos Dem til Middag, saa skal De faae to gode Capitler af den ny Roman, der bestemt skal vre ligesaa velsmagende, som Improvisatoren. Jeg studerer ret Skovnaturen herude og derfor har jeg / ladet mig overtale til denne lange Dvlen; - Gid De i Dag maa have puttet et Brev i Posttasken til mig og ikke klogeligt lagt det af, da jeg jo rigtig nok er i Vente. Jeg har besgt flere Landsbykirker og i dem Alle fundet Madonna med Barnet, det kommer da i Romanen hvor Heltinden heder Naomi. De maa da nu heller ikke vente at det er saa meget jeg har skrevet. Nei, to nette smaa Capitler. Jeg takker Thea for det ny Testament, det kunde have vret meget godt, da jeg her lser Straus. Jettes Digte vilde alletider have interesseret mig og de nordiske Sagaer kunde jo have vret gode om Aftenen, for at faae mig i Svn. (Jeg kan nu ikke more mig ved dette Helte-Drikke og hikke Vsen). Hils paa Tolderlund og hils i Deres egen Stue, men isr tnk med Venlighed paa

Digteren.

Tekst fra: Solveig Brunholm