Dato: 14. maj 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Klaus Groth
Sprog: dansk, tysk.

Kjbenhavn, 14. Mai 1860.

Kjre Ven!

En strk Forkjlelse har i flere Uger knuget og kuet mig, ellers havde jeg tidligere, end i Dag, skrevet Dem til; nu har jeg det bedre; ved Maanedens Slutning haaber jeg at tiltrde min Reise, i Dag maa mit Brev tit Dem.

Det har ret vret mig en sand, stor Glde at vi to mdtes, og at Deres Personlighed saa ganske er den jeg efter Deres Skrifter har tnkt mig den maatte vre. Fra jeg, for et Par Aar siden, lste Deres "Quickborn". fik jeg Dem kjr og nskede at gjre Deres Bekjendtskab, det er nu skeet, og efter at vi den korte halve Time have talt sammen synes mig, at vi to allerede have kjendt hinanden lnge og vare gamle, prvede Venner! Nu, Gud ret glde og velsigne Dem i Liv og Digtning! Gid at vi oftere maa mdes! personligt mdes og ikke blot ved Digtningens sunde rige Vold. Man br lre Plattydsk for at lse Dem! Der er en Ynde, en Uskyld, en Friskhed i Deres Poesi, der ikke tro nok kan gjengives! Tak for Bgerne de sendte mig! Nu har jeg Dem da i Originalsproget og der staaer rigtignok, Digterens Vrk, som Landskabet seet i Solskin, medens en Oversttelse er kun Landskabet i graat, taaget Veir! Tak for Deres Gave! Jeg skal selv bringe Dem mine "Ny Eventyr og Historier", som jeg lovede, om fjorten Dage haaber jeg at komme til Kiel; skulde jeg ikke komme, da sender jeg, paa Afreisedagen, Bogen afsted, og den bringe da min Hilsen og De vii, fra eet eller andet Sted i Udlandet, faae Brev fra mig, men ikke sandt, da glder De mig igjen med et Par Ord. - Som sagt, kommer jeg paa Udreise ikke over Kiel, da haaber jeg tilvisse, at vre der paa Hjemreisen og det et Par Dage. Langes Oversttelse af Deres Digte, de skreven Blade De gav mig, skal jeg i nste Uge, naar jeg kommer til Sor, der aflever.

Vil De bringe min hjertelige, rbdige Hilsen til Deres Kone og om jeg har Venner i Deres Kreds, da ogsaa til disse. Dette mit Brev skriver jeg i mit Modersmaal, det falder mig naturligst og De forstaaer det! Og nu lev vel, kjre Ven! Gud glde og bevare Dem!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen.

Til

Digteren Klaus Groth.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 14 Mai 1860

Kjre Ven!

En strk Forkjlelse har i flere Uger knuget og kuet mig, ellers havde jeg tidligere sendt Dem et Brev, nu ere vi allerede midt i Mai. De har daglig vret i min Tanke, jeg havde Trang til at skrive Dem til,men flte mig dog slet ikke oplagt, nu har jeg det bedre, tnker paa, ved Maanedens Slutning at begynde min Reise i Udlandet og i Dag maa mit Brev til Dem.

Det har ret vret mig en sand, stor Glde at trffe sammen med Dem, og De var saa ganske den Personlighed jeg efter Deres Skrifter havde tnkt mig De maatte vre. - Fra jeg, for / et Par Aar siden lste Deres "Quickborn". fik jeg Dem kjr og nskede at gjre Deres Bekjendtskab, det er nu skeet, og efter at vi den korte halve Time have talt sammen synes mig, at vi to allerede have kjendt hinanden lnge og vare gamle prvede Venner! Nu, Gud ret glde og velsigne Dem i Liv og Digtning! Gid at vi oftere maa mdes og at De gldes ved Deres eget sunde rige Vld! Man br lre Plattydsk for at lse Dem, der er en Ynde, en Naivitet, en egen Friskhed i Deres Digtninger, der ikke tro nok kan gjengives! tak for Bgerne de sendte mig! nu har jeg Dem da i Originalsproget og der staaer rigtignok Digterens Vrk som Landskabet i Solskin, / medens en Oversttelse altid bliver Landskabet i graat, taaget Veir! Tak for Deres Gave! - Jeg bringer Dem selv mine nye Eventyr og Historier, nu naar jeg om en fjorten Dage flyver ud; skulde det blive Tilfldet at jeg ikke kom over Kiel, hvor jeg nsker at blive en Dag eller to, da sender jeg Bogen paa Afreisedagen og det er en afgjort Sag at jeg ved Hjemkomsten maa over Kiel for at blive der et par Dage. Vil De bringe min hjertelige, rbdige Hilsen til Deres Kone og de jeg har Venner i Deres kreds, da ogsaa disse!

Dette Brev skriver jeg i mit Modersmaal, det falder mig naturligst og De forstaaer det! Fra Udlandet vil De, om en Tid, faae Brev fra mig og naar / jeg saa opgiver hvor jeg er at finde, da hrer jeg ogsaa fra Dem! - Nu Gud glde og bevare Dem!

Af hele mit Hjerte

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Til

Digteren Klaus Groth.

E.S.

Langes Oversttelse af Deres Digte skal jeg selv i nste Uge naar jeg kommer til Sor, der aflevere.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 818-21)

Kopenhagen, 14.Mai 1860

Lieber Freund!

Eine starke Erkltung hat mich mehrere Wochen geqult, sonst htte ich schon frher an Sie geschrieben; nun geht es mir besser; ich hoffe, dass ich am Monatsende meine Reise antreten kann, darum muss ich heute an Sie sehreiben!

Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns getroffen haben, denn Sie sind genau so wie ich Sie mir auf Grund Ihrer Werke vorgestellt habe. Als ich vor ein paar Jahren Ihren "Quickborn" las, wollte ich Sie gerne kennenlernen. Das ist nun geschehen und nach unserem kurzen halbstndigen Gesprch hatte ich das Gefuhl, dass wir schon alte, bewhrte Freunde waren.

Nun, Gott mge Sie, Ihr Leben lind Ihre Dichtung segnen. Es wre schn, wenn wir uns fter sehen knnten, persnlich und nicht nur durch die Gewalt unserer Dichtkunst. Man musste plattdeutsch lernen um Sie zu lesen. Da ist ein Liebreiz, eine Reinheit, eine Frische in Ihrer Poesie, die sonst niemand so ausdrcken kann.

Danke fur die Bcher, die sie mir geschickt haben. Es ist viel schner, die Originalfassung zu haben, sie ist klarer und farbiger, whrend eine bersetzung immer farblos erscheint! Vielen Dank fur Ihr Geschenk! Ich selbst werde Ihnen meine "Ny Eventyr og Historier", wie ich versprach, vorbeibringen. Ich hoffe, in vierzehn Tagen nach Kiel kommen zu kannen. Sollte ich nicht kommen, schicke ich das Buch an meinem Abreisetag. Es berbringt dann meine Gr und Sie werden spter von irgendeinem Ort im Ausland Briefe von mir erhalten, und ich freue mich natrlich auch ber ein paar Worte von Ihnen. Wie gesagt, komme ich bei meiner Reise nicht ber Kiel, so hoffe ich doch gewiss, auf meiner Rckreise vorbei zu kommen und ein paar Tage zu bleiben. Langes bersetzung Ihrer Gedichte, die geschriebenen Bltter, die Sie mir gaben, werde ich nchste Woche, wenn ich nach Sar komme, dort abliefern.

Herzliche und eherbietige Gre an Ihre Frau und, wenn ich Freunde in hrem Bekanntenkreis habe, auch an jene. Diesen Brief schreibe ich in meiner Muttersprache, das ist fr mich das Einfachste und Sie verstehen es! Und nun leben Sie wohl, lieber Freund! Gott mge Sie behuten und beschtzen!

Ihr innerlichst hingegebener

H.C.Andersen.

Til Digteren Klaus Groth

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter